Aktuality

Späť

Rokovanie Výboru INTOSAI pre budovanie kapacít a jeho podvýborov

Rokovanie Výboru INTOSAI pre budovanie kapacít a jeho podvýborov

Vystúpenie v diskusii na rokovaní plénaVýbor INTOSAI pre budovanie kapacít (CBC) a jeho podvýbory, vrátane Podvýboru pre peer review, ktorému predsedá NKÚ SR, sa stretli na svojom výročnom zasadnutí v Lime. Rokovania sa zúčastnil podpredseda NKÚ SR Ing. Igor Šulaj s delegáciou.

Rokovanie pod vedením NKI Južnej Afriky, ktorá od roku 2013 predsedá výboru INTOSAI pre budovanie kapacít, svojou organizáciou umožnilo účasť všetkých členov výboru nie len na otvorených plenárnych zasadnutiach, ale aj na rokovaniach orgánov výboru – Riadiaceho výboru CBC a jeho dvoch podvýborov, čo bolo novým prvkom a prínosom nového predsedníctva výboru. Tento spôsob rokovania umožnil všetkým členom aktívne sa zapojiť do práce výboru.

 

Predmetom stretnutia boli rokovania podvýboru pre peer review, podvýboru pre rozvoj poradných a konzultačných služieb, pracovného tímu k problematike certifikácii audítorov a rokovanie Riadiaceho výboru CBC.

Rokovanie v pléne bolo zamerané na témy:

  • vplyv koordinovaných kontrol, peer review a SAI PMF (Performance Measurment Framework) na budovanie kapacít,
  • posilňovanie kapacít NKI – budovanie a posilňovanie strategických partnerstiev,
  • budovanie kapacít pre naplnenie očakávaní Rozvojovej Agendy OSN po roku 2015,
  • možnosti medziregionálnej spolupráce.
  • Program vecne doplnili prezentácie regionálnych zoskupení EUROSAI, AFROSAI, OLACEFS, ASOSAI, ASEANSAI, ARABOSAI a PASAI, ktoré informovali o práci svojich regionálnych NKI a potrebách pre efektívne plnenie svojich kompetencií.

Účelom rokovania bolo predstavenie a diskusia ku koncepcii ďalšej práce výboru a strategickému rozvoju do konania nasledujúceho kongresu INTOSAI v roku 2016. Na záver rokovania bol prijatý návrh plánu ďalšieho zamerania práce výboru a podvýborov.

Prezentácia výsledkov prieskumu vykonávania peer review v rámci INTOSAI

Prezentácia skúseností NKÚ SR z vykonania PMF