Aktuality

Späť

Rokovanie so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky

Rokovanie so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky

V dňoch 21. a 22. mája 2014 sa na pôde NKÚ SR uskutočnilo rokovanie s delegáciou Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky, ktorú viedol člen úradu pán Jiří Kalivoda. Delegáciu prijal podpredseda NKÚ SR, pán Igor Šulaj, ktorý zároveň viedol rokovanie.

Cieľom stretnutia zástupcov NKÚ Českej republiky a Slovenska bola príprava paralelných kontrolných akcií na roky 2015 až 2017 týkajúcich sa systémov sledovania tovarov zaťažených spotrebnou daňou v rámci EÚ a taktiež poskytovania služieb v rámci systému VIES, prípadne ďalších oblastí spolupráce a výmeny informácií.

Rokovanie so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky

Účastníci rokovania si vymenili aktuálne informácie o pripravovaných kontrolných akciách, a predbežne dohodli ich hlavné ciele, zamerania a časový harmonogram ich výkonu.