Aktuality

Späť

Prieskum pre verejnosť, vyjadrite svoj názor na nás

Prieskum pre verejnosť, vyjadrite svoj názor na nás

NKÚ SR chce formou prieskumu spokojnosti získať informácie od verejnosti o tom, ako posudzuje činnosť úradu, jeho dôveryhodnosť, nezávislosť, rozsah kompetencií, transparentnosť pri prezentovaní výsledkov kontrolnej činnosti a kvalitu i množstvo informácií pre občanov i odborníkov. Preto sa úrad rozhodol spustiť  na svojom webovom sídle dotazníkový prieskum.

Od konca roku 2012 publikuje  NKÚ SR na svojom webovom sídle kompletné protokoly, záznamy i súhrnné správy o výsledkoch kontroly, na čo verejnosť i médiá zareagovali veľmi pozitívne. Záujem o tieto výstupy z kontrol sa zvyšuje aj kvôli tomu, že mnohé subjekty verejnej správy ich študujú preventívne.

Cieľom prieskumu spokojnosti je zistiť aktuálny stav v tejto oblasti a zaviesť efektívnejšie spôsoby informovanosti pre verejnosť, ak to bude potrebné. Prieskum je súčasťou Akčného plánu zlepšovania NKÚ SR v rámci Modelu CAF a bude sa vyhodnocovať v pravidelných intervaloch.

Dotazníkový prieskum nájdete tu: www.nku.gov.sk/vyjadrite-svoj-nazor-na-nas