Aktuality

Späť

Predseda NKÚ SR na sneme Únie miest Slovenska

Predseda NKÚ SR na sneme Únie miest Slovenska

Na pozvanie prezidenta Únie miest Slovenska sa predseda Najvyššieho kontrolného úradu  SR Ján Jasovský zúčastnil a aj vystúpil  dňa 29. júna 2012 na jej XXII sneme. Hovoril o rozvoji Najvyššieho kontrolného úradu SR, o jeho úspechoch, ktoré dosiahol napr. pri implementácii modelu hodnotenia kvality CAF, pri medzinárodnom nezávislom posúdení peer review, pri novelizáciách zákona o NKÚ SR alebo pri vývoji informačných systémov na úrade. Pripomenul potrebu a ochotu spolupráce so združeniami samospráv v snahe o dosiahnutie spoločného cieľa, ktorým je skvalitňovanie hospodárenia a nakladania s prostriedkami samosprávy. V tej súvislosti poukázal na preventívnu funkciu a pomoc úradu pri odstraňovaní nedostatkov napr. aj formou poskytovania odporúčaní kontrolovaným subjektom.  Hovoril pri tom o nezastupiteľnej úlohe expozitúr NKÚ SR a  ich rozvoji.

Mgr. Lenka Ištvánová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou