Aktuality

Späť

Pracovná cesta podpredsedu NKÚ SR na NKÚ, Česká republika

Pracovná cesta podpredsedu NKÚ SR na NKÚ, Česká republika

Podpredseda NKÚ SR Igor Šulaj s delegáciou zo sekcie finančnej a daňovej navštívil v dňoch 08. – 09. 01. 2014 Najvyšší kontrolný úrad v Českej republike. Delegáciu prijal prezident NKÚ, ČR p. Miloslav Kala a počas rokovania sa delegácii venovala viceprezidentka úradu p. Zdeňka Horníková. Predmetom stretnutia zástupcov NKÚ, Česká republika a NKÚ Slovenskej republiky bola výmena skúseností z oblasti finančnej kontroly a kontroly rozpočtového procesu v súvislosti so stanoviskom k návrhu štátneho rozpočtu a stanoviskom k návrhu štátneho záverečného účtu. Počas stretnutia bola prediskutovaná aj možnosť vykonania paralelnej kontrolnej akcie v nasledujúcich rokoch, ktorá by sa venovala systémom sledovania tovarov zaťažených spotrebnou daňou v rámci EÚ a služieb VIES II. Na stretnutí bol obomi stranami prezentovaný záujem vykonať v nasledujúcich rokoch uvedenú paralelnú kontrolu. Ďalšia spolupráca bude predmetom nasledujúceho spoločného stretnutia.

Pracovná cesta podpredsedu NKÚ SR na NKÚ, Česká republika

 

Pracovná cesta podpredsedu NKÚ SR na NKÚ, Česká republika