Aktuality

Späť

Podpredseda NKÚ SR sa zúčastnil zasadnutia Správnej rady INTOSAI

Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Igor Šulaj s delegáciou sa zúčastnil 67. zasadnutia Správnej rady Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI, ktoré sa konalo v Abú Dhabí. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky sa pravidelne zúčastňuje rokovaní Správnej rady INTOSAI v pozícii predsedu Podvýboru INTOSAI pre peer review.

Viac si prečítajte v tlačovej správe.