Aktuality

Späť

Oznam - Spravodajca

Odbor komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ SR spracoval a v elektronickej podobe vydal nové číslo „Spravodajcu NKÚ SR 1/2011", ktorý obsahuje na 116 stranách 18 Správ NKÚ SR o výsledkoch kontrol v prvom štvrťroku 2011.

Spravodajcu nájdete v menu webového sídla úradu pod názvom „Spravodajca".

Mgr. Lenka Nosáľová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou