Aktuality

Späť

O kontrolách v českom i slovenskom zdravotníctve

O kontrolách v českom i slovenskom zdravotníctve

Pracovné stretnutie medzi NKÚ SR a NKÚ ČR  o poznatkoch a skúsenostiach pri príprave a realizácií kontrol v oblasti zdravotníctva sa konalo v NKÚ SR  26. a 27. júna 2013.

Šesťčlennú delegáciu NKÚ Českej republiky viedli členovia úradu JUDr. Eliška Kadaňová a Ing. Pavel Hrnčíř. Za NKÚ SR sa rokovaní zúčastnil generálny riaditeľ sekcie Ing. Peter Kapuscinský, ako aj Ing. Marta Vlková, Ing. Ľudmila Völflová, Ing. Július Tuš a Ing. Melinda Habarová. Zástupcovia českého úradu prezentovali výsledky dvoch kontrol so zameraním na: Peňažné prostriedky vynakladané vybranými fakultnými nemocnicami na úhradu nákladov z činnosti a Peňažné prostriedky určené na rozvoj a obnovu materiálno-technickej základne fakultných nemocníc.

Slovenskí kontrolóri hovorili o výsledkoch kontroly nakladania s majetkom štátu a využívania zdravotníckej techniky vo vybraných zdravotníckych zariadeniach. Českými zástupcami bola táto kontrola vysoko hodnotená, z jej poznatkov by chceli čerpať pri príprave kontrolnej akcie, ktorá sa bude týkať práve využívania zdravotníckej techniky v nemocniciach ČR.

Toto by mohla byť jedna z tém pre paralelnú kontrolu medzi NKÚ ČR a NKÚ SR pre   rok 2014 a 2015. 

O kontrolách v českom i slovenskom zdravotníctve