Aktuality

Späť

Nový predseda Najvyššieho kontrolného úradu sa osobne zoznámil s úradom

Nový predseda Najvyššieho kontrolného úradu sa osobne zoznámil s úradom

Karol Mitrík využil druhý pracovný deň vo funkcii predsedu NKÚ SR na oboznámenie sa s úradom a jeho zamestnancami. Predseda Mitrík osobne obišiel celú budovu sídla Najvyššieho kontrolného úradu na Priemyselnej ulici v Bratislave a zoznámil sa so zamestnancami, pretože ako sám povedal, je pre neho dôležité poznať ľudí i prostredie, v ktorom budú spoločne pracovať.

Nový predseda Najvyššieho kontrolného úradu sa osobne zoznámil s úradom