Aktuality

Späť

NKÚ SR získal už druhý raz titul Efektívny používateľ modelu CAF

NKÚ SR získal už druhý raz titul Efektívny používateľ modelu CAF

Najvyšší kontrolný úrad SR získal už po druhý raz titul Efektívny používateľ modelu CAF, ktorú mu udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako národný koordinátor Externej spätnej väzby modelu CAF a koordinátor štátnej politiky kvality v Slovenskej republike.

Hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF sa konalo v NKÚ SR 23. septembra 2014 tímom externých hodnotiteľov za účasti predsedu NKÚ SR Jána Jasovského, podpredsedu NKÚ SR Vladimíra Tótha a členov CAF tímu.

Slávnostné udelenie titulu bude 20. novembra 2014 pri príležitosti vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2014.