Aktuality

Späť

NKÚ SR pokračuje v implementácii modelu CAF

NKÚ SR pokračuje v implementácii modelu CAF

Vedenie Najvyššieho kontrolného úradu SR sa po úspešnom obhájení titulu Efektívny používateľ modelu CAF v októbri uplynulého roka rozhodlo pokračovať v implementácii modelu kvality CAF v NKÚ SR. V nadväznosti na to bol schválený dokument Základné kroky a harmonogram implementácie modelu CAF a uskutočnili sa  preškolenia členov CAF tímu i manažmentu Najvyššieho kontrolného úradu SR. V súčasnosti prebieha proces samohodnotenia a prípravy samohodnotiacej správy, pričom zároveň sa pokračuje v napĺňaní úloh Akčného plánu zlepšovania na obdobie od 1.2.2014 do 31.12.2015.

Všetky informácie a dokumenty súvisiace s implementáciou modelu CAF v NKÚ SR nájdete v kategórii Manažérstvo kvality.