Aktuality

Späť

Najvyšší kontrolný úrad SR privítal prezidenta Účtovného dvora Rumunska

Na pôde NKÚ SR sa konalo oficiálne stretnutie predsedu K. Mitríka s rumunskou delegáciou, vedenou pánom Mihaiom Busuiocom, prezidentom rumunského NKI. Zástupcovia NKÚ SR odprezentovali kompetencie a činnosť úradu, analýzu rizík pri príprave ročného plánu kontrolnej činnosti či ukazovatele výkonnosti. 

Účastníci rokovania diskutovali aj na tému výziev, ktorým čelia NKI, aby sa stali modernými kontrolnými inštitúciami a v neposlednom rade hovorili aj o zverejňovaní výsledkov kontrol a komunikácii slovenskej kontrolnej inštitúcie.