Aktuality

Späť

Monitorovací výbor Rady Európy: Slovensko potrebuje reformu samosprávy

V rámci kontrolnej návštevy delegácie monitorovacieho výboru Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy na Slovensku (7. – 9. decembra 2015) sa v utorok 8. decembra 2015 uskutočnilo ich stretnutie s predstaviteľmi Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR).

Delegácia monitorovacieho výboru navštívila NKÚ SR, aby získala komplexný pohľad na kompetencie a činnosť NKÚ SR v rámci miestnej a regionálnej samosprávy. Výbor následne zhodnotí stav miestnych a regionálnych financií na Slovensku a na základe získaných informácií vypracuje odporúčania.

Viac v tlačovej správe.