Aktuality

Späť

Kontroly 21. storočia už nie sú o „má dať – dal“ - rozhovor s K.Mitríkom

KONTROLY 21. STOROČIA UŽ NIE SÚ O „MÁ DAŤ – DAL“ –  vysvetľuje predseda K. Mítrík v aktuálnom vydaní odborného časopisu „Verejné obstarávania v kocke“ - https://www.verejneobstaravania.sk/

„Neexistuje prirodzený verejný obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ktorý by nespadal pod kompetenciu Najvyššieho kontrolného úradu. Aj preto sme sa na podnet čitateľov vybrali po stopách tejto kontrolnej inštitúcie, ktorej činnosť zahŕňa nielen kontrolu verejného obstarávania, ale aj všeobecne kontrolu efektivity štátneho nákupu. Tá v sebe objíma známy princíp hospodárnosti, ktorá sa nachádza aj v „našom“ zákone. Našu výzvu prijal a pevným stis­kom ruky nás privítal sám predseda NKÚ KAROL MITRÍK, ktorého sme vyspovedali ani nie tak z verejného obstarávania a jeho kontroly, ale kontroly ako takej. Na účely rozhovoru sme sa stretli až dvakrát, a každé zo stretnutí bolo vzrušujúcim pohľadom do filozofie, na akú sme pri kontrolách neboli zvyknutí. Veď posúďte sami.“

 

Celý rozhovor nájdete v pdf formáte tu (pdf, 5,6 MB).

 

Ponúkame Vám pár myšlienok z rozhovoru:

 

„Našou filozofiou je hodnota pre občana, teda či občan pocítil prínos tej-ktorej investície. Ak sa kúpi niečo, čo sa potrebuje iba pre niekoho províziu, je to problém.“
*
„Zmena možno musí prísť zdola a logický, kvalitný a premyslený nákup musí vyhrať pred osobným prospechom.“
*
„NKÚ nesmie byť štatistom, ale naopak určitým vizionárom toho, do čoho je správne investovať, aké výdavky sú prežitkom alebo čo je viac a čo menej dôležité.“
*
"Ak sa urobí dobrá analýza PHZ a dobrá príprava, je spravidla aj nákup kvalitný. Ak sa však nadsadí cena, aby niekto zarobil na spätnej provízii, potom to môže dopadnúť zle po všetkých stránkach.“

Rozhovor s K. Mitríkom - ilustračné foto

Čítať ďalej