Aktuality

Späť

Karol Mitrík sa stretol s prezidentom policajného zboru Tiborom Gašparom

Karol Mitrík sa stretol s prezidentom policajného zboru Tiborom Gašparom

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky inicioval na dnešné popoludnie stretnutie s Tiborom Gašparom, prezidentom Policajného zboru SR, aby spolu hovorili o vzájomných vzťahoch svojich inštitúcií a dohodli sa na forme a spôsobe obojstrannej spolupráce.

Karol Mitrík sa stretol s prezidentom policajného zboru Tiborom Gašparom

Karol Mitrík otvoril tému zladenia súčinnosti a nastavenia postupov pri prípadoch a zisteniach Najvyššieho kontrolného úradu, ktoré budú postúpené policajnému zboru a povedal, že NKÚ SR vidí dôležitosť najmä v získavaní spätnej väzby o využiteľnosti týchto podaní. Tibor Gašpar preto navrhol zefektívniť systém spolupráce medzi NKÚ SR a PZ SR prostredníctvom pracovného prepojenia nižších úrovní riadenia a za dôležité označil aj spoločné vzdelávanie odborníkov v rámci výmeny skúseností v jednotlivých oblastiach pôsobnosti.