Aktuality

Späť

Intenzívnejšia spolupráca s Úradom pre verejné obstarávanie

Intenzívnejšia spolupráca s Úradom pre verejné obstarávanie

Spolupráca NKÚ SR a ÚVO bude intenzívnejšia ako doposiaľ. Zmluva o spolupráci medzi dvomi inštitúciami deklaruje, že zistenia NKÚ SR o porušeniach zákona o verejnom obstarávaní získané pri kontrolnej činnosti,  poskytne Úradu pre verejné obstarávanie. Zároveň sa bude koordinovať aj postup pri vzájomnom plánovaní kontrol. NKÚ SR má záujem aj o školenia kontrolórov v tejto špecifickej oblasti, ktorá býva predmetom ich kontroly.

Pri podpise zmluvy v utorok 7. októbra 2014 v NKÚ SR predsedníčkou ÚVO Zitou Táborskou a predsedom NKÚ SR Jánom Jasovským sa hovorilo aj o ďalších možných oblastiach činnosti, kde môže partnerstvo inštitúcií smerovať.

Intenzívnejšia spolupráca s Úradom pre verejné obstarávanie