Aktuality

Späť

Informácia o návšteve delegácie z NKÚ, Česká republika na NKÚ SR (9. október 2013)

Informácia o návšteve delegácie z NKÚ, Česká republika na NKÚ SR (9. október 2013)

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky navštívili dňa 9. októbra 2013 kolegovia z Najvyššieho kontrolného úradu, Česká republika - Mgr. Štefan Kabátek, vedúci oddelenia metodiky a realizácie auditu kontroly, Ing. Stanislav Chrudimský, vedúci oddelenia metodiky a realizácie kontroly IT a správy kontrolného informačného softwaru, PhDr. Radek Haubert, vrchný riaditeľ správnej sekcie a Mgr. Zdeněk Šír, riaditeľ odboru informatiky. Stretnutie bolo rozdelené do dvoch samostatných častí.

Rokovania v prvej skupine, vedenej Ing. Petrom Táborym, generálnym riaditeľom sekcie stratégie NKÚ SR, boli zamerané na problematiku využívania softvérových nástrojov pre analýzu verejného obstarávania a možnosti prístupu k dátam informačných systémov verejnej správy a ich explorácie, analýzy verejného obstarávania a vývoja nových metodík a realizácie PMF a prínosov tohto hodnotenia (hlavne v rovine implementácie opatrení k zlepšeniu týkajúceho sa kontrolnej činnosti - oblasť plánovacia a metodická činnosť).

Rokovania druhej skupiny, vedenej Ing. Zdenkom Kováčom, generálnym riaditeľom sekcie predsedu NKÚ SR, boli zamerané na riadenie ekonomiky a prevádzky NKÚ SR a prezentovanie video-konferenčného systému NKÚ SR.

Návšteva delegácie z NKÚ ČR

Návšteva delegácie z NKÚ ČR