Aktuality

Späť

Hlavný audítor Chorvátskej republiky na NKÚ SR, aj v parlamente

Hlavný audítor Chorvátskej republiky na NKÚ SR, aj v parlamente

Hlavný audítor Chorvátskej republiky Ivan Klesić s delegáciou navštívil 07.09.2011 Najvyšší kontrolný úrad SR. Na jeho pôde ho prijal a privítal predseda NKÚ SR Ján Jasovský, ktorý viedol i spoločné rokovanie. Najvyššiemu predstaviteľovi chorvátskeho NKI prezentovali zástupcovia NKÚ SR poznatky a skúsenosti úradu o systéme kontroly kvality, o zmenách pre NKI po vstupe do EÚ a o meraní výkonu NKI s prihliadnutím na komunikáciu s občanmi. Hostia prejavili záujem o niektoré dokumenty upravujúce vnútorné postupy úradu pri výkone kontroly.

Pán Ivan Klesić aj so svojou delegáciou, sprevádzaný Jánom Jasovským, navštívil po skončení stretnutia na NKÚ SR Národnú radu Slovenskej republiky. Priamo na rokovaní parlamentu ho po krátkej prehliadke budovy oficiálne privítal podpredseda NR SR Béla Bugár.

Návšteva zo Štátneho kontrolného úradu Chorvátskej republiky, uskutočnená v súlade s dohodou o vzájomnej spolupráci, prispela k obojstrannej výmene skúseností medzi najvyššími kontrolnými inštitúciami.

Hlavný audítor Chorvátskej republiky na NKÚ SR

Návšteva zo Štátneho kontrolného úradu Chorvátskej republiky

Mgr. Lenka Nosáľová
riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou