Aktuality

Späť

Cena Európskeho dvora audítorov za výskum v oblasti kontroly verejného sektora za rok 2012 - Juan Manuel Fabra Vallés

Cena Európskeho dvora audítorov za výskum v oblasti kontroly verejného sektora za rok 2012 - Juan Manuel Fabra Vallés

Európsky dvor audítorov vyhlásil druhý ročník súťaže o „Cenu Európskeho dvora audítorov za výskum v oblasti kontroly verejného sektora" za odborný výskum týkajúci sa kontroly verejného sektora a poslania a hodnôt Dvora audítorov, s cieľom vytvoriť iniciatívu a vyjadriť uznanie za výskum problematiky súvisiacej s kontrolou verejného sektora.

Víťaz získa od Dvora audítorov medailu, osvedčenie o udelení ceny a finančnú odmenu vo výške 5 000,00 EUR.

Druhý ročník súťaže Dvora audítorov sa koná na počesť pamiatky Juana Manuela Fabra Vallésa, bývalého prezidenta Európskeho dvora audítorov, ktorý počas svojho pôsobenia ako člen Dvora audítorov a najmä ako prezident tejto inštitúcie významnou mierou prispel k rozvoju Dvora audítorov ako externého audítora finančných prostriedkov EÚ.

Termín: 31. október 2012. Bližšie informácie a podrobnosti: Prezentácia ceny, pravidlá a kontrolný zoznam.

Leták

Plagát