Meeting Venue   Crowne Plaza Hotel Bratislava **** http://cpbratislava.sk/hotel-overview/ Address:  Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava, Slovakia, location 48.14771, 17.10832 The...

02.05.2016


Members   Members of the Contact Committee Members of the Contact Committee are supreme audit institutions of the EU member states and European Court of Auditors. European Union ...

02.05.2016


Contact Committee   Cooperation between the Supreme Audit Institutions (SAIs) of the European Union and the European Court of Auditors (ECA) principally takes place within the framework of...

02.05.2016


Contact   Supreme Audit Office of the Slovak Republic Priemyselná 2 Bratislava 26 824 73 Web: www.nku.gov.sk E-mail: info@nku.gov.sk   Mr Karol MITRÍK President T: +421 2 501 14 402...

02.05.2016


Accessibility declaration   www.nku.gov.sk is the web site of the Supreme Audit Office of the Slovak Republic. The structure and contents of the graphic interface was created in HTML 5.0...

02.05.2016


After more than 5 years, at the Headquarter of Supreme Audit Office of Slovak republic official discussion was held between President of SAI Slovak republic Karol Mitrík and President of SAI...

29.04.2016


O rokovaní Kontaktného výboru   Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky prevzal v minulom roku predsedníctvo v Kontaktnom výbore vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných...

26.04.2016


Členovia   Členovia Kontaktného výboru Členmi Kontaktného výboru sú najvyššie kontrolné inštitúcie krajín Európskej únie a Európsky dvor audítorov.   European Union ...

26.04.2016


Kontaktný výbor   Kontaktný výbor vedúcich predstaviteľov NKI EÚ a EDA Kontaktný výbor je zhromaždenie vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií (NKI) a Európskeho...

26.04.2016


Slovenské predsedníctvo   Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky predsedá Kontaktnému výboru Najvyšší kontrolný úrad SR je členom Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov najvyšších...

26.04.2016


Slovensko v skratke   Všeobecné informácie o Slovensku Slovensko – oficiálny názov Slovenská republika – je vnútrozemný štát s rozlohou 49 035 km2. Žije tu 5 421 349 obyvateľov (k 31. 12....

26.04.2016


Vyhlásenie o prístupnosti www.nku.gov.sk je webovým sídlom Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Štruktúra obsahu a grafického rozloženia je vytvorená vo formáte HTML...

26.04.2016


Publikovanie zoznamu aktuálnych a plánovaných kontrol NKÚ SR Služba Publikovanie zoznamu aktuálnych kontrol NKÚ SR umožní občanom prístup k pravidelne aktualizovanému zoznamu aktuálne...

22.04.2016


Organisational Structure   Supreme Audit Office of the Slovak Republic in brief SAO SR is an auditing/controlling institution of Westminster type (monocratic leadership) to perform external...

04.04.2016


Záznam z 1. rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit z 22. 2. 2016 Na prvom zasadnutí (22. februára 2016) Výboru pre vnútorný a vládny audit (ďalej „Výbor“) sa zúčastnili všetci jeho...

10.03.2016


ISSAI Standards About the INTOSAI Framework of Professional Pronouncements – IFPP The predecessor of IFPP - The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAIs) framework, was...

03.03.2016


The Peer Review Guide with Peer review Checklist was adopted at the XX INCOSAI in 2010 in South Africa as ISSAI 5600. The revised guide builds on the original ISSAI 5600, in particular the initial...

02.03.2016


BudgetSAO SR budget 2015 - 2022   in EUR 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ...

02.03.2016


Vice-PresidentsVice-President     PaedDr. Jaroslav IVANČO Term: May 2022 - May 2029   Professional CV:   07/2020 – 05/2022  State administration – central body...

02.03.2016


Code of EthicsAuditors' duties and rights Code of Ethics (.PDF / 162 kB) Auditors' duties In carrying out audits, the auditors must: inform the statutory body of the audited entity on...

02.03.2016