Projekt: Financovanie mzdových výdavkov oprávnených pracovníkov NKÚ SR NKÚ SR je nezávislý štátny orgán, ktorého hlavnou úlohou je kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom z...

16.01.2018


Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS)....

15.01.2018


Informácia z 5. rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (24. 3. 2017) Rokovania výboru sa zúčastnili  členovia výboru: Ing. Mária Machová, Ing. Vladimír Urmanič  Ing.....

27.09.2017


Projekt: Financovanie mzdových výdavkov oprávnených pracovníkov NKÚ SR NKÚ SR je nezávislý štátny orgán, ktorého hlavnou úlohou je kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom z...

31.07.2017


Projekt: Zabezpečenie vzdelávania oprávnených zamestnancov NKÚ SR Nároky na kvalitu a výkon kontroly zo strany zamestnancov NKÚ SR sa zvyšujú, z tohto dôvodu sa úrad ako vrcholný štátny...

31.07.2017


OPTP Operačný program Technická pomoc OPTP je programový dokument SR na programové obdobie 2014-2020 pre oblasť prípravy, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a komunikácie,...

31.07.2017


Pracovné príležitosti Najvyšší kontrolný úrad SR, Bratislava Priemyselná 2,  prijme do zamestnania na zastupovanie počas materskej dovolenky – vo výkone práce vo verejnom záujme zamestnanca...

10.05.2011


Tlačové správy 2015   Tlačová správa 04.09.2015: Verejnosť má právo poznať výsledky kontrol (.PDF / 436kB) Tlačová správa 28.08.2015: Kontrolóri musia aktívne predávať svoje...

10.05.2011


Model CAF - Spoločný systém hodnotenia kvality V súvislosti s realizáciou Národného programu kvality Slovenskej republiky na roky 2013 - 2016, schváleného vládou Slovenskej republiky dňa 16....

10.05.2011


Plán verejného obstarávania   Aktuálny harmonogram verejného obstarávania na rok 2023   Archív: Harmonogram verejného obstarávania na rok 2022 Harmonogram verejného obstarávania na...

14.02.2017


Informácia zo 4. rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (10. 1. 2017) Rokovania výboru sa zúčastnili  členovia výboru: Ing. Mária Machová, Ing.. Zuzana Bátovská, Ing. Daniel...

27.01.2017


Závery stretnutia Kontaktného výboru 2016   Stretnutie Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie a Európskeho dvora audítorov Bratislava,...

04.11.2016


Meeting of the Contact Committee of the Heads of Supreme Audit Institutions of the European Union and the European Court of Auditors (Bratislava, Slovak Republic, 20-21 October 2016) The annual...

04.11.2016


Časopis Kontrolór Odbor komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ SR pripravuje pre verejnosť elektronický časopis NKÚ SR pod názvom Kontrolór. Bol pomenovaný podľa zamestnancov, ktorí NKÚ SR...

05.05.2011


Odbor komunikácie a styku s verejnosťou Odbor komunikácie a styku s verejnosťou je priamo podriadený predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky. Vytvára, koordinuje a realizuje...

05.05.2011


Organisational Team   Liaison Officer Mr Igor Ciho Director of International Relations Division T: +421 2 501 14 512 Mob: +421 918 765 112 E-mail:...

02.05.2016


Social Events   Sightseen tour in the old historical town and welcome cocktail The participants and accompanying persons arriving a day earlier (on Wednesday, October 19) are cordially...

02.05.2016


Accommodation   Crowne Plaza Hotel Bratislava **** – meeting venue http://cpbratislava.sk/hotel-overview/ Our Office pre-booked accommodation with best available prices in Crowne Plaza...

02.05.2016


Transport   Transport provided by our Office Transport of delegations will be provided from the Vienna/Bratislava Airport to hotels in Bratislava and back. Transport will be provided only...

02.05.2016


Program   19 October 2016       17.00 – 19.00    Sightseeing tour in the Old Historical Town Accompanying persons are cordially invited 19.00 –...

02.05.2016