Rokovanie so zástupcami Najvyššieho kontrolného úradu Českej republiky V dňoch 21. a 22. mája 2014 sa na pôde NKÚ SR uskutočnilo rokovanie s delegáciou Najvyššieho kontrolného úradu Českej...

23.05.2014


INTOSAI Subcommittee Task Team at the SAI of Slovakia  The temporary Task Team of the INTOSAI Subcommittee to Promote best practices and quality assurance through voluntary peer reviews...

15.05.2014


Pracovná skupina Podvýboru INTOSAI na NKÚ SR Dočasná pracovná skupinaPodvýboru INTOSAI pre podporu osvedčených postupov a zabezpečovania kvality prostredníctvom dobrovoľných peer...

14.05.2014


International events on the information systems on the occasion of the 300th anniversary foundation of the Bundesrechnungshof Germany The Bundesrechnungshof Germany held a meeting of the EUROSAI...

27.03.2014


Medzinárodné podujatia o informačných systémoch pri 300. výročí založenia NKI Nemecka Spolkový účtovný dvor Nemecka usporiadal v Postupime v dňoch 10. – 12. marca 2014...

20.03.2014


Spoločný systém hodnotenia kvality 2015 Mapa zainteresovaných strán (.PDF / 168kB) Harmonogram implementácie modelu CAF (.PDF / 161kB) 2014 Zlepšovanie komunikácie s externými...

21.02.2014


NKÚ SR obhájil titul Efektívny používateľ modelu CAF 21. 11. 2014: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky získal v roku 2011 ako prvá organizácia na Slovensku dvojročný európsky...

21.02.2014


The Annual Report of ECA presented at SAO SR Doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD., the member of the European Court of Auditors (ECA) for the Slovak Republic presented the Annual Report of ECA on the...

11.02.2014


V NKÚ SR prezentácia výročných správ EDA Člen Európskeho dvora audítorov (EDA) za Slovenskú republiku doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD. prezentoval na pôde Najvyššieho kontrolného úradu SR...

29.01.2014


Former Vice-presidents and Presidents of the Supreme Audit Office of the Slovak Republic Vice-presidents: Ing. Zora...

27.01.2014


Pracovná cesta podpredsedu NKÚ SR na NKÚ, Česká republika Podpredseda NKÚ SR Igor Šulaj s delegáciou zo sekcie finančnej a daňovej navštívil v dňoch 08. –...

20.01.2014


Bývalé vedenie NKÚ SR Bývalí predsedovia a podpredsedovia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky: Ing. Karol Mitrík                 ...

13.01.2014


Harmonizačný tím INTOSAI v Bratislave Zástupcovia harmonizačnej pracovnej skupiny Podvýboru INTOSAI pre kontrolu súladu sa stretli na pôde Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky...

19.11.2013


XXI. INTOSAI Congress successfully concluded XXI. INCOSAI (Congress of the International Organization of Supreme Audit Institutions INTOSAI), which was held in Beijing in the term of October...

05.11.2013


Information on visit of the delegation from SAO, Czech Republic at SAO SR (October 9th, 2013) On October 9th, 2013 the Supreme Audit Office of the Slovak Republic was visited by the colleagues...

22.10.2013


Informácia o návšteve delegácie z NKÚ, Česká republika na NKÚ SR (9. október 2013) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky navštívili dňa 9. októbra 2013 kolegovia z Najvyššieho kontrolného...

22.10.2013


Vilnius hosted the annual meeting of the Contact Committee of the EU SAIs and the ECA The new financial framework for 2014 - 2020 and the new EU financial regulation, the new EU economic...

16.10.2013


Successful discussion on public finance in the states of V4, Austria and Slovenia Delegation of SAO SR headed by Mr. Peter Tábory. Director General of the Strategy Department participated, on the...

19.09.2013


Úspešné rokovanie aj o verejných financiách v štátoch V4, Rakúsku a Slovinsku Delegácia NKÚ SR vedená Petrom Táborym, generálnym riaditeľom sekcie stratégie, sa z poverenia predsedu...

18.09.2013


Podpredseda NKÚ SR               Ing. Vladimír Tóth Funkčné obdobie 12.9.2013 - 13.9.2020 Nových podpresedov zvolí Národná rada Slovenskej republiky....

13.09.2013