Vyhodnotenie dotazníka Vyjadrite svoj názor na nás, 30.9.2014 (.PDF, 3,5MB)

21.04.2015


Cookies The Supreme Audit Office of the Slovak Republic with its registered office at Priemyselná 2, 824 73 Bratislava (hereinafter referred to as "SAO SR") uses cookies to adapt the operation of...

26.01.2022


Tlačové správy 2014 Vyjadrenie NKÚ SR 04.12.2014: Najvyšší kontrolný úrad SR nebude kontrolovať tender na overovanie platieb cez palivové karty (.PDF / 285kB) Tlačová informácia 21.11.2014:...

03.03.2015


Tlačové správy 2011 NKÚ SR využíva agentúrne spravodajstvo TASR. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu slovného a obrazového spravodajstva zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného...

03.02.2012


Tlačové správy 2013 Tlačová informácia 11. 12. 2013 Kontrola NKÚ SR Horskej záchrannej služby - súčasť paralelnej kontroly s Poľskom Kontrola horskej záchrannej služby na oboch stranách Vysokých...

22.01.2014


Dipl. Ing. Igor Šulaj Date of Birth: 15 September 1963 Education: University of Economics in Banská Bystrica, Faculty of Economic Services and Travel Business – State examination ...

17.09.2013


Podpredseda NKÚ SR       Ing. Igor Šulaj Funkčné obdobie 12.9.2013 - 13.9.2020 Nových podpresedov zvolí Národná rada Slovenskej republiky. Dátum narodenia: 15. 9....

13.09.2013


Tlačové správy 2012 NKÚ SR využíva agentúrne spravodajstvo TASR. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu slovného a obrazového spravodajstva zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného...

18.04.2013


[20.11.2019;Rádio Expres;Braňo Závodský Naživo;12:10;R / Branislav Závodský]      Branislav Závodský, moderátor: "Ani nevieme ako, no prišli sme o milióny našich peňazí, pretože...

20.11.2019


Budovanie a rozvoj odborných kapacít za účelom zvyšovania kvality kontrolnej činnosti NKÚ SR Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu...

17.01.2018


Useful Links           Slovakia         http://www.slovakia.com/     ...

02.05.2016


About INTOSAI INTOSAI (the International Organisation of Supreme Audit Institution) is an autonomous, independent and non-political organisation. It is a non-governmental organisation with special...

13.01.2012


History Slovak Audit Office in context of history As early as in 1761 the Empress Maria Theresa has established the Accounting Chamber (die Rechen-Cammer) - the body with fairly wide powers both...

13.01.2012


About EUROSAI European Organisation of Supreme Audit Institutions (EUROSAI) is one of the Regional Groups of the International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). EUROSAI was...

13.01.2012


President of the Supreme Audit Office of the Slovak Republic Ing. Karol Mitrík Date of birth 23.10.1946 Education: 2001 – Study tour in USA – Public administration impact in jobs creation 1996 –...

13.01.2012


Generally on audit Scope of audit competence of the Office 1. The Office shall audit the management of: budgetary funds approved under the law by the National Council of the Slovak Republic or...

11.01.2012


Update on Subcommittee on Peer Review activities – January 2015 Quality and excellence are rarely achieved spontaneously; they need to be managed into the organisation and should be based on...

03.02.2015


2010 V roku 2010 naštartoval NKÚ SR proces implementácie modelu CAF. Dôvodom nastúpenia tejto cesty bol predovšetkým záujem vrcholového manažmentu o skvalitňovanie a zlepšenie celkovej...

21.02.2014


Model CAF Predstavenie Spoločný systém hodnotenia kvality jenástrojom komplexného manažérstva kvality, ktorý vytvoril pre seba verejný sektor, inšpirovaný modelom výnimočnosti Európskej nadácie...

17.02.2014


Vyhlásenie o prístupnosti Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných...

12.11.2020