Kondolencia Najvyšší kontrolný úrad SR vyjadruje hlbokú sústrasť a spolupatričnosť v súvislosti s tragickými udalosťami v Oslo a na ostrove Utoya. Priateľské vzťahy medzi Najvyšším kontrolným...

28.07.2011


Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR za rok 2010 v Národnej rade SR Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský vystúpil v piatok 20. mája 2011 na rokovaní Národnej rady SR,...

20.05.2011


Gratulácia prezidenta Účtovného dvora Turecka (.pdf / 68,4kB)

16.06.2011


Bratislava 7. augusta 2023 - Slovinsko v týchto dňoch postihli ničivé záplavy a krajina čelí najhoršej prírodnej katastrofe vo svojich dejinách. Slovenskí kontrolóri stoja v týchto ťažkých chvíľach...

07.08.2023


Bratislava 14. septembra 2023 - O stave vysokoškolských internátov, problémoch s financovaním ich rekonštrukcie, odlive študentov do zahraničia a o možných riešeniach súčasnej...

14.09.2023


Bratislava 21. marca 2023 - Ako je na tom Slovensko s obnovou verejných budov? Čo by pomohlo proces zrýchliť a zefektívniť? Máme dostatok dát o energetickej náročnosti verejných budov? Na tieto aj...

21.03.2023


S akými nedostatkami sme sa stretávali v kontrolovaných inštitúciách? Ako si subjekty plnili svoje strategické ciele a podarilo sa im zlepšiť stav verejných financií? Na aké chyby sme prišli počas...

28.04.2023


Tretí diel ponúka pohľad na fungovanie úradu - predstavuje podpredsedu NKÚ Jaroslava Ivanča, ktorý hovorí o svojom vzťahu k úradu a o tom, ako mu jeho predchádzajúce pracovné skúsenosti a vedomosti...

30.12.2022


O problémoch s elektronizáciou zdravotníctva, konkrétnych zisteniach našich kontrolórov rozprával predseda NKÚ Ľubomír Andrassy pre Trend. „To najsmutnejšie a aj najvýznamnejšie...

01.02.2023


Bývalý predseda štátneho kontrolného úradu Maďarska na NKÚ SR Prof. Árpád Kovács, bývalý predseda Štátneho kontrolného úradu Maďarska navštívil 31. mája 2010 Najvyšší kontrolný úrad SR. Návšteva...

31.05.2010


Zbierka zamestnancov NKÚ SR

10.05.2011


Zbierka zamestnancov NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vyhlásil dnes finančnú zbierku zamestnancov NKÚ SR na pomoc ľuďom postihnutým povodňami, s ktorými NKÚ SR hlboko súcití a...

10.06.2010


Druhé stretnutie peer review tímu na NKÚ SR Členovia tímu nezávislého medzinárodného posúdenia NKÚ SR (peer review) z NKI Veľkej Británie, Poľska a Estónska sa stretli so zástupcami NKÚ SR, ktorí...

24.06.2010


Peer review pokračovalo návštevou z NKI Slovinska Zástupkyne NKI Slovinska ako členky tímu peer review navštívili v dňoch 12. – 14.07.2010 Najvyšší kontrolný úrad SR v rámci prebiehajúceho...

16.07.2010


Bratislava 18. augusta 2023 – Elektronizácia samosprávam neuľahčila vydávanie rozhodnutí, nepriniesla zrýchlenie procesov a pre obce zatiaľ znamená zvýšené finančné náklady. Vyplýva to...

18.08.2023


Bratislava 13. septembra 2023 – Na slovenských základných školách chýbajú učitelia, časť predmetov odučia vyučujúci bez príslušného vzdelania a situácia s nedostatkom učiteľov sa každým...

13.09.2023


Bratislava 8. septembra 2023 – Riziká popísané národnými kontrolórmi sa potvrdili. Slovenské vysoké školy zápasia so zastaraným vybavením a zlým technickým stavom študentských domovov, na...

08.09.2023


Bratislava 25. augusta 2023 – Za prelet naším vzdušným priestorom platia dopravcovia najvyššiu sumu v porovnaní so susednými krajinami. Napríklad za prelet susedným Maďarskom platia tento rok o...

25.08.2023


Bratislava 4. augusta 2023 – Zavedenie poplatku za rozvoj bolo pre obce na Slovensku prínosné. Vyplynulo to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Tento poplatok môžu obce vyberať...

04.08.2023


Bratislava 11. augusta 2023 – Tempo pripájania domácností k verejnej kanalizácii je slabé, ročne nedosahuje ani jedno percento. Podiel obyvateľov napojených na kanalizáciu sa v roku 2021...

11.08.2023