Ing. Igor Šulaj

Podpredseda NKÚ SR

 

 

 Ing. Igor Šulaj

Funkčné obdobie 12.9.2013 - 13.9.2020

Nových podpresedov zvolí Národná rada Slovenskej republiky.


Dátum narodenia:
15. 9. 1963

Vzdelanie:
Vysoká škola ekonomická Banská Bystrica, Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu - štátna skúška

Priebeh zamestnaní:
2013                 podpredseda NKÚ SR
2011 – 2013    konateľ AUDA s.r.o, prokurista DANTAS, k.s
2006 – 2010    generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR
2002 – 2006    poslanec NR SR
1997 – 2013    komandista DANTAS, k.s.
1997 – 1998    Železnice SR, ekonomický riaditeľ
1995 – 1996    člen predstavenstva investičnej spoločnosti ISTROINVEST, a.s.
1994                  audítor
1993 – 2013    spoločník a konateľ BDR Consult, s.r.o.
1992                  daňový poradca
1986 – 1992    ZŤS, Obchodný podnik Slovenská Ľupča
1985 – 1986    odborný asistent na VSE v Banskej Bystrici

Jazyky:
nemecký jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk

Iné odborné aktivity:
2011   certifikát SKAU na rozpočtovníctvo, účtovníctvo a audit účtovných jednotiek
2010   IOTA odborná prezentácia postupov - súvisiacich s bojom proti daňovým podvodom Švédsko
2006   diplom SKAU z medzinárodného finančného výkazníctva
1994   licencia SKAU
1992   licencia SKDP

Medzinárodné aktivity:
spoločné projekty v daňovej oblasti s daňovou správou Francúzska a Čiech
spoločné projekty v daňovej oblasti medzi štátmi V4 a Rakúskom a Slovinskom

Rodinný stav:
ženatý, 2 deti

Záľuby:
odborná literatúra, šport

Zdielať: