Dotazník - cyklotrasy

Dotazník - cyklotrasy

Najvyšší kontrolný úrad SR predpokladá v paralelnej spolupráci s NKI Maďarska realizovať medzinárodnú kontrolnú akciu zameranú na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť využitia prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu použitých v rokoch 2006 až 2011 na výstavbu a údržbu cyklotrás na Slovensku. V súvislosti s prípravou a výkonom tejto kontrolnej akcie sa obraciame na občanov s prosbou o vyplnenie pripojeného dotazníka. Dotazník je anonymný a bude využitý pre vyhodnotenie súčasného stavu v tejto oblasti s cieľom návrhu odporúčaní k ďalšiemu celospoločenskému rozvoju cykloturistiky.

Za jeho vyplnenie a váš pohľad vopred ďakujeme.

Pre správne vyplnenie dotazníka je nutné vyplniť všetky polia.

Zdielať: