Archív 2011

Tlačové správy 2011

NKÚ SR využíva agentúrne spravodajstvo TASR. Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu slovného a obrazového spravodajstva zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

NKÚ: Všetky informácie zo správy o rekonštrukcii Zimného štadióna sú overené
 

Dátum: 21.12.2011 15:13 Autor: DOMR Priorita: 4 Kategória: Miestna samospráva - mes

Bratislava 21. decembra (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) odmieta akékoľvek spochybňovanie správy o výsledku kontroly financovania rekonštrukcie Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave. "Všetky informácie a zistenia, uvedené v správe o výsledkoch uvedenej kontroly, sú preukázateľné a založené na faktoch preverených kontrolou. Protokoly o výsledkoch kontroly boli s každým kontrolovaným subjektom prerokované a boli nimi odsúhlasené," uviedla dnes riaditeľka komunikačného odboru NKÚ Lenka Ištvánová.
Zo záverov predmetnej kontroly vyplynulo, že rekonštrukcia Zimného štadióna sa predražila celkovo o 90,6 percenta oproti pôvodným zámerom hlavného mesta. S peniazmi sa navyše malo narábať nehospodárne. NKÚ napríklad vyčítal, že investor uznal spôsobenú škodu za zničenie Sky boxov a Sky lounge a vyplatil ich vlastníkom 1,1 milióna eur.
Bývalá riaditeľka Generálneho investora Bratislavy (GIB) Jarmila Tvrdá v utorok (20.12.) odmietla závery tejto kontroly. "Musím sa ohradiť proti tomu, že v správe NKÚ sa uvádza, že 25. septembra 2008 bolo povedané, že štadión bude stáť 40,5 milióna. Je to bohapusté zavádzanie," povedala. Podľa nej mala byť spoluúčasť vlády na projekte vo výške 40,5 milióna eur, pričom nikdy nebolo povedané, že štadión sa bude rekonštruovať len za štátne peniaze a teda, že ide o konečnú cenu.

..................................................................................................................................................
 

NRSR: Predsedu NKÚ poslanci zatiaľ voliť nebudú, nenašiel sa kandidát
 

Dátum: 25.11.2011 20:36 Autor: DOMR Priorita: 3 Kategória: Politické udalosti - pol

Bratislava 25. novembra (TASR) - Predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) poslanci Národnej rady (NR) SR na blížiacej sa schôdzi voliť nebudú. Nenašiel sa kandidát. Nominácie mohli poslanci predkladať dodnes. TASR o tom informovala Kancelária NR SR.
Na schôdzi, ktorá sa začne 29. novembra, sa však uskutoční voľba podpredsedu NKÚ. Na post kandiduje len Zora Dobríková. Navrhol ju poslanecký klub SDKÚ-DS. Rovnako budú poslanci voliť nového verejného ochrancu práv. O post sa uchádza poslankyňa SDKÚ-DS Jana Dubovcová. Nominovali ju tri poslanecké kluby SDKÚ-DS, Most-Híd a SaS.
Voľby vyhlásil predseda parlamentu Pavol Hrušovský (KDH) s tým, že by sa mali konať už na najbližšej schôdzi. "Prebehne niekoľko personálnych volieb. Za najdôležitejšie považujem voľby na post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) a podpredsedov, ďalej rozhodnutie o ombudsmanovi," povedal Hrušovský.
Šéfovi NKÚ sa končí funkčné obdobie vo februári, ombudsmanovi v marci, krátko po predčasných parlamentných voľbách. NKÚ v súčasnosti vedie Ján Jasovský. Zvolený bol na sedem rokov. Funkciu by si mohol zopakovať. Pozíciu zastáva totiž iba prvýkrát, pričom zákon umožňuje dve sedemročné funkčné obdobia po sebe. Ak by nový šéf NKÚ nebol zvolený pred ukončením Jasovského funkčného obdobia, Jasovský bude úrad viesť ďalej až do zvolenia nového predsedu.
Takúto možnosť však nemá ombudsman, ktorým je v súčasnosti Pavel Kandráč. "Je tam legislatívno-technický problém. Po skončení funkčného obdobia nie je zákonom určený zástupca, ktorý by po skončení obdobia vykonával štatutára úradu," vysvetlil na tlačovej konferencii 11. novembra Hrušovský. Dodal, že preto sa rozhodol vypísať voľbu ombudsmana teraz, hoci Kandráčovi sa skončí funkčné obdobie až po marcových voľbách.

..........................................................................................................................................

NKÚ: Úrad získal titul Efektívny používateľ modelu CAF
 

Dátum: 09.11.2011 10:59 Autor: DOMR Priorita: 4 Kategória: Politické udalosti - pol

Bratislava 9. novembra (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ako prvá organizácia na Slovensku získal titul Efektívny používateľ modelu CAF (Common Assessment Framework). Jeho udeleniu predchádzalo vykonanie Externej spätnej väzby modelu CAF. Tím externých hodnotiteľov Úradu normalizácie, metrológie a skúšobníctva SR vykonal 20. septembra 2011 v NKÚ SR hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF, na základe ktorého odporučil ÚNMS SR udelenie titulu Efektívny používateľ modelu CAF. Predseda NKÚ SR Ján Jasovský tento titul oficiálne a slávnostne prevzal za Najvyšší kontrolný úrad SR pri príležitosti slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2011, ktoré sa konalo 7. novembra 2011 v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky.
Najvyšší kontrolný úrad SR prechádzal za posledné obdobie výraznými zmenami. Nielen legislatívneho charakteru, ale najmä vo vnútri úradu. Dôraz všetkých opatrení bol orientovaný na zvýšenie kvality prostredníctvom systémových zmien. Tie sa uskutočňovali v organizačnom usporiadaní, v nastavení a elektronizácii procesov (hlavných, t.j. kontrolnej činnosti, ale aj riadiacich a podporných), v materiálnom a technickom vybavení (pracovné podmienky - priestory a ich vybavenie), v systéme odmeňovania zamestnancov, v systéme vzdelávania, atď. Súbežne sa menili aj pracovné postupy. Na overenie účinnosti týchto zmien NKÚ SR hľadal objektívny model hodnotenia a rozhodol sa uplatňovať Spoločný systém hodnotenia kvality – model CAF. Podľa Harmonogramu implementácie a metodiky hodnotenia NKÚ SR vypracoval v minulom roku Samohodnotiacu správu, ktorú pripravili členovia CAF-tímu. V nej si úrad stanovil svoje silné stránky, ale i oblasti na zlepšovanie. Samohodnotiaca správa bola následne podrobená externému posúdeniu a na základe záverov tejto správy a externého hodnotenia členovia tímu pripravili Akčný plán zlepšovania NKÚ SR, ktorého plnenie je pravidelne vyhodnocované. Podstatné informácie o procese implementácie modelu CAF na Najvyššom kontrolnom úrade SR sú zverejnené aj na webovom sídle NKÚ SR.

Informácie poskytla Lenka Ištvánová, riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou.

.........................................................................................................................................
 

HOSPODÁRSTVO: Kvalita sa stala rozhodujúcim faktorom konkurencieschopnosti
 

Dátum: 08.11.2011 11:20 Autor: CALP Priorita: 4 Kategória: Dokumentácia - idm

Londýn/Brusel/Bratislava 8. novembra (TASR) - Zvyšovanie povedomia v širšej verejnosti o tom, ako kvalita vplyvňuje ekonomický rast, prosperitu a rozvoj, je hlavným cieľom Svetového dňa kvality. Pripadá na druhý štvrtok v novembri, na Slovensku sa pri tej príležitosti udeľuje Národná cena Slovenskej republiky (SR) za kvalitu. Organizácia Spojených národov (OSN) zaviedla Svetový deň kvality v roku 1990 do kalendára svetových dní s tým, aby sa vo verejnosti zdôrazňovala potreba zvyšovania kvality.

V novembri v spojitosti so Svetovým dňom kvality pripravuje Európska organizácia pre kvalitu (The European Organization for Quality, EOQ) aj Európsky týždeň kvality. V roku 2011 sa uskutočňuje v dňoch 7.-13. novembra na tému - Quality for best impact. Do Európskeho týždňa kvality sa podľa stránky Európskej organizácie pre kvalitu zapojili národné organizácie zamerané na kvalitu zo 14 európskych krajín. Zo Slovenska sa k podujatiam pripája Slovenská spoločnosť pre kvalitu (SSK) medzinárodnou konferenciou vo Vysokých Tatrách. Témou konferencie, ktorú SSK pripravila na 8.-9. novembra pri príležitosti Svetového dňa kvality a pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR i Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, je: "Robme veci správne".

Poslaním Svetového dňa kvality je koncentrovať akcie na podporu záujmu o kvalitu v priemysle, službách aj vo všetkých ďalších oblastiach života. Súčasťou Európskeho týždňa kvality je tiež pôsobenie na povedomie všetkých obyvateľov Európy, aby kvalitu vyžadovali aj uplatňovali v každodennej činnosti. Počas Európskeho týždňa a v spojitosti so Svetovým dňom sa spravidla odovzdávajú firmám, spoločnostiam, organizáciám ceny za výsledky dosiahnuté v oblasti kvality.

Na Slovensku sa odovzdáva Národná cena SR za kvalitu a považuje sa za najprestížnejšie ocenenie v oblasti manažérstva kvality pre organizácie. V roku 2011 išlo o 12. ročník súťaže. Jej vyhlasovateľom a organizátorom v SR je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu sa uskutočnilo 7. novembra v Bratislave. Prvýkrát na Slovensku pri odovzdávaní Národnej ceny SR za kvalitu organizátor udelil aj titul Efektívny používateľ modelu CAF. Získal ho Najvyšší kontrolný úrad SR. Model CAF je nástroj na samohodnotenie určený pre verejnú správu známy ako Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF - Common Assessment Framework). Viac o modeli informuje ÚNMS na svojej stránke.

Vláda SR uznesením č. 62 z 24. januára 2009 schválila Národný program kvality SR na roky 2009-2012. V ňom odporúča ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy zavádzať Spoločný systém hodnotenia kvality verejnej správy podľa modelu CAF a zvyšovať kvalitu služieb štátnej správy prostredníctvom zavádzania systémov manažérstva kvality.

S výrazom kvalita sa človek stretáva denne v najrôznejších situáciách, vo všetkých stránkach života. Pre organizácie, spoločnosti či firmy rozvíjanie kvality znamená možnosť udržiavať podnikanie. Zvyšovaním kvality spoločnosť veľa získava - jednak spokojnosť zákazníka, ďalej možnosť znižovať náklady, podporu pre rozvoj a inovácie, ako aj príležitosť rozpoznávať riziko v podnikaní. Kvalita v súčasnosti predstavuje ten moment, ktorý rozhoduje o úspešnosti v podnikaní.

V spojitosti s kvalitou treba spomenúť aj Európsku chartu kvality. Podpísaná bola 23. októbra 1998 v Paríži na spoločnej konferencii Európskej organizácie pre kvalitu a Európskej nadácie pre manažérstvo kvality. Kvalita sa stala rozhodujúcim faktorom konkurencieschopnosti. Je cieľom, metódou aj prioritou. Cieľom, lebo firmy, aby boli konkurencieschopné, musia reagovať na potreby a očakávania spotrebiteľov i klientov. Metódou, aby sa angažovali pracovníci organizácie na jej rozvoji. Posilňuje sa tým motivácia a zodpovednosť v organizácii, čím sa zvyšuje kvalita. Prioritou, lebo kvalita patrí medzi základné meradlá efektívnosti firmy, uvádza sa v Európskej charte kvality.

...................................................................................................................................................
 

OZNÁMENIE: Odovzdávala sa Národná cena SR za kvalitu 2011
 

Dátum: 07.11.2011 19:56 Autor: SEBO Priorita: 4 Kategória: Hospodárstvo - hos

OZNÁMENIE: Odovzdávala sa Národná cena SR za kvalitu 2011 Prvý titul Efektívny používateľ modelu CAF

Bratislava 7. novembra (TASR) - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky zorganizoval 12. ročník súťaže Národná cena SR za kvalitu 2011. Súťaž je určená pre organizácie zaoberajúce sa výrobou alebo poskytovaním služieb, ktoré sú registrované na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je motivovať a podporovať organizácie verejnej správy a podnikateľského sektoru v trvalom zlepšovaní výkonnosti pomocou implementácie vybraných modelov kvality.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu za rok 2011 sa uskutočnilo počas Európskeho týždňa kvality dnes v Historickej budove Národnej rady SR za účasti Jeho Excelencie pána Ivana Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky, predsedov ústredných orgánov štátnej správy, veľvyslancov, rektorov slovenských univerzít a vysokých škôl a ďalších predstaviteľov podnikateľského sektora a verejnej správy.

Súťaž Národná cena SR za kvalitu je najprestížnejšou národnou cenou kvality pre organizácie a zároveň najvyšším možným stupňom uznania, ktorý je možné dosiahnuť a odlíšiť sa tak od svojich konkurentov v oblasti manažérstva kvality v Slovenskej republike. Súťaž odlišuje organizácie a vodcov v danom odvetví s nespochybniteľnými dôkazmi dosiahnutých úspechov v pretváraní stratégie do reality a trvalého zlepšovania ich organizačnej výkonnosti.

Počas slávnostného aktu boli vyhlásené aj výsledky súťaže Ocenenie za publicistický prínos v oblasti kvality za rok 2011 a zároveň bol prvýkrát v Slovenskej republike udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Výsledky SÚŤAŽ NÁRODNÁ CENA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA KVALITU 2011

Ocenení finalisti v kategórii A1 (organizácie vyrábajúce výrobky nad 251 zamestnancov): Whirlpool Slovakia, odštepný závod Výroba domácich spotrebičov Poprad, Slovalco, a.s., Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o.

Ocenení finalisti v kategórii A2 (organizácie poskytujúce služby nad 51 zamestnancov): SPP - distribúcia, a.s., INDEX NOSLUŠ s.r.o.

Ocenenie zlepšenia výkonnosti v kategórii A1 (organizácie vyrábajúce výrobky nad 251 zamestnancov): Panasonic AVC Networks Slovakia s.r.o.

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora): Prešovská univerzita v Prešove

SÚŤAŽ OCENENIE ZA PUBLICISTICKÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY Ocenení v najlepší publicistický príspevok (autorstvo novinár, publicista): David Melichar a Rastislav Neczli, Zabudnite na procesy, venujte sa službám! (InfoWare, 3. november 2010)

Ocenený v najlepší odborný príspevok (autorstvo odborná verejnosť): Ján Košturiak, Mýty o manažmente (Trend, 24. marec 2011)

Titul EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF získal Najvyšší kontrolný úrad SR.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

..........................................................................................................................................
 

NKÚ: Výstava mapuje 250 rokov štátnej finančnej kontroly
 

Dátum: 03.11.2011 10:40 Autor: FASU Priorita: 4 Kategória: Politické udalosti - pol

Bratislava 3. novembra (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR si v tomto roku pripomína štvrťstoročie od založenia Účtovnej dvorskej komory v cisárskom Rakúsku, ktorá je považovaná za predchodcu súčasnej najvyššej kontrolnej inštitúcie na Slovensku. Pri tejto príležitosti inštaloval NKÚ vo vestibule úradu v Bratislave zaujímavú výstavu s dobovými artefaktmi.

Pôvodná kontrolná inštitúcia Hofrechenkammer patrí medzi historicky najstaršie štátne orgány. Mala v kompetencii oblasť kontroly štátnych financií a finančných tokov. Zriadila ju panovníčka Mária Terézia v roku 1761.

Výstava NKÚ pod názvom 250 rokov štátnej kontroly na území Slovenska mapuje historické míľniky štátnej kontrolnej inštitúcie na našom území. Popri ilustrovaných informačných tabuliach za pozornosť stoja pôvodné listiny, expozícia dávnych technických pomôcok pre úradníkov alebo prezentácia starých mincí až z polovice 16. storočia. "Na inštalácii výstavy spolupracoval NKÚ so Slovenským národným múzeom, Slovenským národným archívom a Historickým ústavom SAV," uviedla dnes pre TASR hovorkyňa NKÚ Lenka Ištvánová.

Súčasná podoba NKÚ sa kreovala po konštituovaní SR 1. januára 1993. "Reprezentuje jeden z pilierov demokracie a vo svojej kontrolnej činnosti je nezávislý, viazaný len zákonom. NKÚ kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, územnej samosprávy a s finančnými prostriedkami EÚ. Organizačná štruktúra úradu je prispôsobená jeho kontrolným právomociam a územnému členeniu SR, je rozdelená na kontrolné sekcie a osem expozitúr," dodala Ištvánová.

NKÚ: Výstava mapuje 250 rokov štátnej finančnej kontroly

...............................................................................................................................................
 

NITRA: Dotácie na povodne sa minuli aj na nákup alkoholu
 

Dátum: 31.10.2011 09:37 Autor: IVAP Priorita: 4 Kategória: Katastrofy - kat

Nitra 31. októbra (TASR) – Obce a mestá v Nitrianskom kraji minuli neoprávnene takmer pätinu peňazí určených na zabezpečovacie práce pri minuloročných povodniach. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila nitrianska expozitúra Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ). Podľa slov riaditeľa expozitúry Petra Kapuscinského, obce v kraji dostali na tento účel od štátu 437.000 eur. Z nich neoprávnene alebo na iný účel sa použilo 92.000 eur.

Kontrolóri NKÚ zistili, že obce často peniaze minuli aj niekoľko mesiacov po povodniach a preto ich museli vrátiť. "Starostovia si niekedy neuvedomili, že ide o prostriedky určené na zabezpečovacie práce. Tie sa môžu použiť v čase od vyhlásenia 2. stupňa povodňovej pohotovosti až po jeho odvolanie. Obce však tieto prostriedky často používali po povodniach a tam už nebol dodržaný účel, pretože neboli použité na zabezpečovacie práce, ale už na odstránenie škôd," vysvetlil Kapuscinský.

Kontroly zistili aj to, že samosprávy neraz minuli peniaze určené na povodne na celkom iné účely. Nechýbali ani prípady, kedy sa za štátne peniaze nakúpil napríklad alkohol. "V jednej obci v okrese Šaľa sa nám stalo, že sa z týchto peňazí kúpilo 200 fliaš piva, 45 fliaš tvrdého alkoholu a 100 čokolád. Stávajú sa aj takéto prípady," skonštatoval Kapuscinský.

Kontrolóri z NKÚ sa v súvislosti s peniazmi určenými na povodne posťažovali aj na zvláštny prístup štátnych orgánov. "Na náhradu škôd po povodniach šlo 707.000 eur a ministerstvo financií k tomu vydalo stanovisko, že obce nemusia preukázať účel ich využitia. Takéto nakladanie s financiami tiež nepovažujeme za správne," dodal Kapuscinský.

..............................................................................................................................................
 

ŽILINA: Žilinská expozitúra NKÚ môže kontrolovať 950 subjektov

Dátum: 28.10.2011 11:46 Autor: JARO Priorita: 4 Kategória: Miestna samospráva - mes

Žilina 28. októbra (TASR) – Sedemnásť kontrolných akcií má v tomto roku vykonať žilinská expozitúra Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá môže na území Žilinského kraja kontrolovať približne 950 subjektov. Okrem vyššieho územného celku je to napríklad krajské mesto Žilina, obce a mestá či obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou obcí a miest. Pri príležitosti 250. výročia existencie štátnej kontroly na území Slovenska to dnes uviedla riaditeľka expozitúry NKÚ SR v Žiline Janka Čurajová.

Pripomenula, že expozitúra Žilina vznikla v máji 2007 a jej zakladateľom bola expozitúra v Banskej Bystrici. „Momentálne máme otvorených šesť kontrolných akcií. Najzaujímavejšou je výkonnostná kontrola zameraná na nakladanie s odpadmi. Je to celoslovenská akcia, v rámci ktorej bude skontrolovaných 34 obcí a miest. Kontrola je zameraná nielen na dodržiavanie všeobecných právnych predpisov, ale aj na hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť v tejto oblasti. To znamená, že sú posudzované aj činnosti, ktoré pri nakladaní s odpadmi obce a mestá vykonávajú," povedala Čurajová.

Ďalšou celoslovenskou kontrolou je kontrola programového rozpočtovania, v rámci ktorej kontroluje žilinská expozitúra mestá Vrútky a Rajec. „Ďalej kontrolujeme štrukturálne fondy - plnenie opatrení z bývalých kontrol. A kontrolujeme, či sa plnia indikátory, ktoré boli nastavené v pôvodných projektoch, aj po skončení realizácie projektu. V rámci tohto kontrolujeme dvanásť subjektov v celom kraji, z toho deväť fyzicky a tri dotazníkovo. Na základe informácií od občanov, poslancov a informácií zverejnených v médiách kontrolujeme rôzne oblasti v piatich subjektoch," uviedla riaditeľka žilinskej expozitúry NKÚ SR.

Ľudia si podľa jej vyjadrenia často mylne myslia, že NKÚ môže vybavovať sťažnosti, riešiť pracovné spory, obchodno-právne spory, občianske spory. „Že môžeme posudzovať vyúčtovanie za nehnuteľnosti, za byty, že môžeme kontrolovať či orgány verejnej správy postupujú podľa zákona o poskytovaní informácií. Samozrejme, to nie je u nás možné. Nemôžeme takisto prehodnocovať dôchodky alebo vybavovať reklamácie. Hlavnými kompetenciami je hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, územnej samosprávy, hospodárenie s európskymi prostriedkami, ako aj inými prostriedkami, poskytnutými zo zahraničia," dodala Čurajová.

.......................................................................................................................................
 

NKÚ: Obecné zastupiteľstvá neraz schvaľujú peniaze na zbytočné projekty
 

Dátum: 27.10.2011 13:56 Autor: IVAP Priorita: 4 Kategória: Miestna samospráva - mes

Nitra 27. októbra (TASR) – Viac ako 220 kontrol v štátnych, samosprávnych a podnikateľských subjektoch vykonala v priebehu piatich rokov svojho fungovania nitrianska expozitúra Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ). Pri príležitosti 250. výročia existencie štátnej kontroly na území Slovenska to dnes pripomenul riaditeľ expozitúry Peter Kapuscinský. Ako doplnil, v priebehu rokov 2006 až 2009 bolo na základe kontrol nitrianskej pobočky NKÚ prijatých takmer 5000 opatrení, ktoré sa týkali hospodárenia a majetku kontrolovaných samosprávnych inštitúcií.

NKÚ kontroluje všetky subjekty, ktoré narábajú s peniazmi štátu. Okrem samotných štátnych inštitúcií sú to aj súkromné firmy, ktoré získali dotácie zo štátneho rozpočtu či z eurofondov, ale aj obce a mestá. „My im svojou kontrolnou činnosťou pomáhame pri identifikovaní a odstraňovaní nedostatkov v hospodárení s finančnými prostriedkami. Ako veľmi prínosné sa ukázalo rozšírenie kontrolnej právomoci NKÚ aj na územnú samosprávu," skonštatoval Kapuscinský. Podľa jeho slov práve výsledky kontrol v mestách a obciach slúžia často ako metodický návod pre ich činnosť v oblasti hospodárenia a účtovníctva.

Zistené nedostatky v samospráve sa najčastejšie týkajú nedodržiavania rozpočtových pravidiel, vyskytujú sa aj pri tvorbe záverečných účtov obcí, pri nesprávnom poskytovaní dotácií či pri nehospodárnom a nezákonnom nakladaní s majetkom. „Často sú v rozpore s platnou legislatívou aj rôzne všeobecne záväzné nariadenia schvaľované obecnými zastupiteľstvami. My potom dávame podnet na prokuratúru, ktorá následne vyzýva obec, aby pochybenia napravila. Takýchto prípadov je pomerne veľa, hlavne pokiaľ ide o miestne dane. Riešili sme napríklad aj prípad zo Zlatých Moraviec, kedy bývalá primátorka odmietla vymenovať do funkcie poslancami zvoleného hlavného kontrolóra," uviedol Kapuscinský.

Kontrolóri nitrianskej expozitúry NKÚ sa často zameriavajú aj na to, ako mestá a obce nakladajú s financiami vo svojich rozpočtoch. Podľa ich slov konajú často nehospodárne a obecné zastupiteľstvá neraz schvaľujú výdavky na neopodstatnené činnosti. „Často sa stretávame s tým, že samosprávy míňajú zbytočne veľa peňazí na spracovanie rôznych projektových dokumentácií. Majú vypracovaných množstvo projektov a štúdií na investičné akcie, ktoré sa napokon nikdy nezrealizujú. Vynakladajú peniaze celkom zbytočne. Myslím, že tu majú mestá a obce stále určité rezervy a možnosti, ako ušetriť peniaze," zdôraznil jeden z kontrolórov, ktorý nechcel byť menovaný.

Nitrianska expozitúra NKÚ vznikla 1. júla 2006. V jej kontrolnej pôsobnosti je 1116 subjektov. Aktívne spolupracuje na cezhraničných projektoch s maďarskou NKI. Spolupracuje tiež so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, ktorej poskytuje odbornú pomoc a zároveň navrhuje témy diplomových prác.

..........................................................................................................................................
 

TRNAVA: Trnavská expozitúra NKÚ má v agende osemsto subjektov
 

Dátum: 26.10.2011 13:08 Autor: ONDD Priorita: 4 Kategória: Všeobecné správy - vse

Trnava 26. októbra (TASR) – Spolu 95 kontrol v rámci 37 kontrolných akcií uskutočnila v čase od svojho vzniku v roku 2009 trnavská expozitúra Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. V kompetencii má kontrolovať okrem krajskej samosprávy približne 800 subjektov so sídlami v siedmich okresoch a 251 obciach regiónu. Periodicita kontrol, ako dnes pre TASR uviedol riaditeľ expozitúry Ivan Šikula, je určovaná podľa potreby, pričom na úrovni kraja je častejšia ako v menších sídlach. "Pritom ale návštevy našich kontrolórov na obciach tvoria zhruba 60 percent objemu práce," uviedol Šikula.

Kontrolná činnosť NKÚ vo vzťahu k územnej samospráve zahŕňa hospodárenie s majetkom, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami obcí, spôsob vyrubovania a vymáhania daní, poplatkov a pokút, verejné obstarávanie a podobne. Šikula zdôraznil, že NKÚ nie je sankčným orgánom, jeho poslaním je poukázať na systémové nedostatky v jednotlivých oblastiach verejnej správy. "Ak ich nájdeme, uvedieme ich do protokolu a je na danom orgáne, aké prijme opatrenia. Tie potom spätne tiež kontrolujeme," povedal riaditeľ trnavskej expozitúry. Podľa jeho vyjadrenia sa trnavský región radí k štandardným. "Z celkových 95 kontrol sme iba trikrát do záznamu mohli uviesť, že sme nezistili žiadne pochybenia, 92-krát išlo o menšie či väčšie chyby," informoval Šikula. Výsledky kontrol sú po prerokovaní s kontrolovaným subjektom a oboznámení príslušných výborov Národnej rady SR či ministerstiev zverejňované na webovej stránke NKÚ a sú dostupné pre médiá i verejnosť.

Okrem plánu kontrol na jednotlivé roky, ktorý pripravujú podľa aktuálnej situácie a potreby, sa NKÚ zaoberá aj anonymnými i neanonymnými podaniami a reaguje na ne. Sú od občanov, obcí, členov mestských zastupiteľstiev. V Trnave ich bolo okolo troch desiatok. "Rušno býva napríklad pred voľbami, kedy prichádzajú podania na starostov, na kandidátov na starostov. Niekedy aj z viacerých zdrojov," dodal Šikula.
Práca kontrolóra v tejto inštitúcii podľa neho nie je ľahká. "Výkon kontroly požaduje, aby sme sa orientovali v legislatíve tej-ktorej oblasti. Napomáha nám k tomu dlhodobý projekt Moderný a flexibilný úrad, ktorý zvyšuje odbornú kvalifikáciu kontrolórov," informoval Šikula. Aj v Trnave už pracujú na príprave plánu kontrol na rok 2012.

..........................................................................................................................................
 

OZNÁMENIE: NKÚ si pripomína 250 rokov štátnej kontroly na Slovensku
 

Dátum: 24.10.2011 14:11 Autor: DOMR Priorita: 4 Kategória: Policajné správy - kri

Bratislava 24. októbra (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej len „NKÚ SR") si v tomto roku pripomína 250. výročie založenia Účtovnej dvorskej komory, ktorá bola predchodcom súčasnej najvyššej kontrolnej inštitúcie na území Slovenska. Kontrolný úrad patrí medzi historicky najstaršie štátne orgány. Hofrechenkammer, ako sa táto inštitúcia nazývala, mala v kompetencii oblasť kontroly financií a finančných tokov a zriadila ju panovníčka Mária Terézia v roku 1761.

NKÚ SR pri tejto príležitosti organizuje 26 októbra 2011 podujatie pod názvom "250 rokov štátnej kontroly na Slovensku", ktoré sa uskutoční v priestoroch úradu a bude pozostávať z:

1. Dňa otvorených dverí, od 9.00 hod. do 13.00 hod., počas ktorého majú občania možnosť navštíviť priestory úradu, klásť zamestnancom otázky a žiadať o stanovisko, či radu.

2. Spomienkové stretnutie zamestnancov a bývalých zamestnancov, zamerané na rozvoj, zásadné udalosti a momenty v živote a histórii NKÚ SR, od 13.00 hod. do 14.30 hod., doplnené sprievodnou fotodokumentáciou.

3. Vernisáže výstavy „250 rokov štátnej kontroly na území Slovenska", ktorá začína o 15.00 hod. vo vstupnej hale NKÚ SR a mapuje hlavné historické míľniky vývoja štátnej kontrolnej inštitúcie na našom území. Pri jej organizácií NKÚ SR spolupracoval so Slovenským národným múzeom, Slovenským národným archívom a Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Vernisáže sa okrem vedúcich predstaviteľov spolupracujúcich inštitúcií zúčastnia aj ďalší významní hostia.

Najvyšší kontrolný úrad SR srdečne pozýva širokú verejnosť pripomenúť si s ním toto významné výročie.

TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ SR Lenka Ištvánová.

.................................................................................................................................................
 

Európsky dvor audítorov vydal Osobitnú správu č. 8/2011 o spätnom získavaní neoprávnených platieb v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky

Európska únia vynakladá ročne približne 55 mld. EUR na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, pričom časť tejto sumy je vyplatená nesprávne z dôvodu neoprávnených alebo nesprávnych žiadostí alebo chýb.

Európsky dvor audítorov (Dvor audítorov - EDA) vydal v tejto súvislosti osobitnú správu č. 8/2011, v ktorej sa posudzujú postupy na spätné získavanie neoprávnených súm. Správa sa osobitne zameriava na sumy spätne získavané orgánmi členských štátov a na monitorovaciu úlohu Komisie.

Dvor audítorov posúdil pri audite výkonnosti účinnosť systémov, ktoré zaviedli a prevádzkujú členské štáty na spätné získavanie zistených dlhov a dohľad Komisie nad týmto procesom.

Zo správy možno skonštatovať, že napriek tomu, že sa spätné získavanie dlhov členskými štátmi a dohľad Komisie od zavedenia nového regulačného rámca v roku 2006 zlepšili, isté nedostatky pretrvávajú.

Dvor audítorov v tejto súvislosti vyjadril na základe prijatých záverov (viď odkaz na tlačovú správu EDA nižšie) niekoľko odporúčaní na zlepšenie spätného získavania dlhov.

Okrem iného Dvor audítorov zistil, že informácie o nezrovnalostiach, ktoré sa poskytujú úradu OLAF cez Generálne riaditeľstvo AGRI (GR AGRI - zodpovedné za následnú finančnú kontrolu, nakoľko tento útvar vypláca finančné prostriedky, ktoré sa majú získať späť) sa vo veľkej miere používajú na účely predkladania správ, najmä výročných správ Európskej komisie a OLAFu a do ďalších publikácií, ktoré sa zasielajú členským štátom a zrejme len v obmedzenej miere sa uvedené databázy využívajú na analýzu rizík, strategické plánovanie a zabezpečenie a ochranu proti podvodom.
Je to čiastočne spôsobené veľkým oneskorením, ktoré v skutočnosti vznikne medzi zistením potenciálnej nezrovnalosti a jej oznámením Komisii podľa nového rámca právnych predpisov.

Úrad OLAF v tejto súvislosti v súčasnosti skúma možnosť návrhu úpravy nariadenia Komisie (ES) č. 1848/2006, aby sa dosiahli tieto ciele:
  • Podstatne znížiť veľké oneskorenie, ktoré vzniká medzi zistením nezrovnalosti a jej oznámením úradu OLAF od členských štátov cez GR AGRI
  • Zlepšiť obsah oznámení, najmä pokiaľ ide o niektoré kľúčové informácie, ktoré sú potrebné na účely analýzy rizík, zabezpečenia a ochrany proti podvodom

Samotnú osobitnú správu č. 8/2011v slovenskom jazyku nájdete priamo na stránke Európskeho dvora audítorov:

..........................................................................................................................................................
 

Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF dnes zverejnil Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok 2010

Výročná správa poskytuje zhrnutie výsledkov OLAF-u dosiahnutých v roku 2010. Konkrétne prípadové štúdie podrobne popisujú prácu OLAF-u. OLAF riešil v roku 2010 okolo 500 prípadov, ktoré zahŕňali komplexné externé vyšetrovania, chúlostivé interné vyšetrovania a nadnárodné prípady, kde OLAF prevzal úlohu koordinátora.

„S potešením predkladám pozitívne výsledky našej práce dosiahnuté v roku 2010. V súčasnom hospodárskom prostredí je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým zabezpečiť, aby finančné prostriedky EÚ boli použité na stanovené účely a dostali sa k určeným príjemcom. My OLAF a ostatné útvary Komisie budeme naďalej s najvyšším nasadením bojovať proti podvodom v členských štátoch a sledovať politiku nulovej tolerancie voči korupcii v inštitúciách EÚ. Vyzývam členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie. Je nevyhnutné, aby spolupracovali a prijímali rýchle a rozhodujúce kroky na vymáhanie zneužitých peňazí EÚ a na postavenie páchateľov pred súd", uviedol Giovanni Kessler, nový generálny riaditeľ OLAF-u, ktorý nastúpil do funkcie vo februári 2011.

Zhrnutie operatívnych činností OLAFu v roku 2010

  • Bolo otvorených 225 nových vyšetrovacích a operatívnych prípadov:150 interných a externých vyšetrovaní a 75 prípadov koordinácie a pomoci.Počas roka bolo uzavretých 189 vyšetrovacích a operatívnych prípadov.
  • Priemerné celkové trvanie vyšetrovaní a operácií vrátane fázy hodnotenia predstavovalo 27,9 mesiacov, čo bolo najkratšie za posledných päť rokov.
  • 46 % informácií doručených OLAF-u pochádzalo z verejného sektora EÚ a členských štátov.52 % prišlo od občanov a súkromného sektora.
  • Prípady OLAF-u viedli k vráteniu 67,9 mil. EUR. Najvyššie sumy boli vrátené v sektore štrukturálnych fondov (32,9 mil. EUR), v poľnohospodárstve (11,9 mil. EUR) a v sektore priamych výdavkov (10,6 mil. EUR).
  • Ďalších 351,2 mil. EUR sa doteraz získalo späť v prípadoch následných finančných opatrení, ktoré sú stále otvorené.
  • V roku 2010 vnútroštátne súdy v dôsledku vyšetrovaní OLAF-u udelili páchateľom podvodov tresty odňatia slobody v celkovej dĺžke 125 rokov a uložili finančné pokuty vo výške takmer 1,47 mld. EUR.

Samotnú Výročnú správu môžete nájsť na stránke OLAFu:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm

Zdroj: Tlačová správa OLAFu, Brusel, dňa 19.10.2011
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=OLAF/11/12&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

...................................................................................................................................................
 

Komisia zverejnila novú Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2010

Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ ponúka podrobnosti o nezrovnalostiach a podozreniach z podvodov, ktoré ohlásili členské štáty, ako aj podrobnosti o vrátených finančných prostriedkoch EÚ.

Vďaka tomu, že väčšina členských štátov zaviedla modernizované a skvalitnené systémy vykazovania, má Komisia prístup k väčšiemu počtu kvalitnejších údajov o nezrovnalostiach. Internetový systém vykazovania (IMS) výrazným spôsobom zlepšil celkové podmienky pre nahlasovanie nezrovnalostí.

Vďaka účinnejšej kontrole finančných prostriedkov Európskej únie môžu členské štáty a Komisia rýchlejšie reagovať na zmenu mechanizmov podvodu a zaviesť vhodné opatrenia na zabránenie podvodom.

Komisia má takisto v pláne analyzovať systémy kontroly nezrovnalostí a boja proti podvodom, ktoré zaviedli členské štáty v oblasti kohéznej politiky, a vyhodnotiť či a ako sú tieto systémy kontroly vybavené na to, aby sa zamerali na oblasti s vysokým rizikom podvodov a nezrovnalostí.

Komisia od roku 2010 prijala niekoľko politických iniciatív na boj proti podvodom, ktoré budú mať pozitívny vplyv na ochranu finančných záujmov EÚ. Prvé výsledky týchto politických iniciatív budú uvedené v nasledujúcej správe vzťahujúcej sa na rok 2011.

Ide o nasledovné iniciatívy:

1. Nová stratégia boja proti podvodom (vrátane často kladených otázok k tejto novej stratégii)
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/783&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/454&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

2. Nové právne nástroje na boj proti trestnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Európskej únie
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/644&format=HTML&aged=1&language=sk&guiLanguage=en

V samotnej tlačovej správe Komisie sa nachádza tabuľka s podrobným rozdelením prípadov podľa jednotlivých oblastí.

Ďalšie informácie ako aj samotnú Výročnú správu nájdete na stránke Európskej komisie a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF):
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1133&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm

Súčasťou Výročnej správy je aj Dotazník o implementácii článku 325 Zmluvy o Európskej únii za rok 2010 každoročne vypĺňaný všetkými členskými štátmi, zverejnený na stránke OLAFu:
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm

Zdroj: Tlačová správa Európskej komisie, Brusel, 29. septembra 2011

Výročná správa Európskej komisie za rok 2010 (.pdf / 354kB)


.........................................................................................................
NKÚ SR: Medzinárodná kontrola hodnotila činnosť úradu pozitívne

Bratislava 11. júla (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR účinne reagoval na rad problémov, ktorým čelil v posledných rokoch a dokázal zvýšiť kvalitu a odbornosť svojej činnosti. Vyplýva to z medzinárodného posudku, ktorý vypracovali NKÚ Estónska, Poľska, Slovinska a Spojeného kráľovstva. Záverečnú správu takzvaného tímu peer review sprostredkovala TASR riaditeľka komunikačného odboru NKÚ SR Lenka Nosáľová.

"NKÚ SR zvýšil vplyv svojej práce posilnením spolupráce s médiami a zlepšil infraštruktúru svojej organizácie na podporu svojho hlavného cieľa, ktorým je zvýšenie vlastnej výkonnosti. Hodnotitelia dospeli k záveru, že táto ambícia bola vhodne vyjadrená v Koncepcii rozvoja NKÚ SR," uviedla Nosáľová. Podľa správy medzinárodnej kontroly, táto koncepcia a jej implementácia môžu pomôcť upevniť pokrok v oblasti kvality a vplyvu kontrolnej činnosti, ktorý sa NKÚ SR usiluje dosiahnuť.

Metodika kvality kontroly, ktorú NKÚ SR zavádza do praxe, podľa tímu peer review zosúlaďuje činnosť úradu s príslušnými príručkami a štandardmi Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií. Hodnotitelia zároveň vyjadrili presvedčenie, že tieto postupy prispejú k plynulému zlepšovaniu kvality, odbornosti a dosahu kontrolnej činnosti NKÚ SR.

"V priebehu práce v rámci projektu peer review mali hodnotitelia niekoľko postrehov a konkrétnych komentárov ku kontrolnej činnosti NKÚ SR, ako aj k oblasti ľudských zdrojov a úlohám vzťahov k verejnosti, ktoré sú rovnako obsahom správy," konštatovala Nosáľová.

Predstavitelia NKÚ SR sa rozhodli pre vykonanie nezávislého medzinárodného posúdenia kvality a efektívnosti svojej práce v roku 2010. Dôvodom bola najmä realizácia mnohých významných zmien vo fungovaní inštitúcie a overenie správnosti ich nastavenia.

...................................................................................................................
NR SR: NKÚ vlani vykonal 77 kontrolných akcií v 449 subjektoch


Bratislava 20. mája (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) vykonal minulý rok spolu 77 kontrolných akcií v 449 subjektoch. Vyplýva to zo správy o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ za rok 2010, ktorú na úvod štvrtého rokovacieho dňa 18. schôdze NR SR poslancom predstavil predseda úradu Ján Jasovský.

Zo správy je zrejmé, že výber tém kontrolných akcií a kontrolovaných subjektov vychádzal z odporúčaní a požiadaviek NR SR či výsledkov rizikovej analýzy dopadov hospodárenia a majetkovej podstaty kontrolovaných subjektov. Kontroly boli zamerané na zisťovanie stavu dodržiavania všeobecne záväzných predpisov, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri hospodárení s verejným majetkom.

Okrem toho dnes poslanci prediskutujú aj správu o činnosti verejného ochrancu práv či výsledky hospodárenia Národnej banky Slovenska (NBS). Snemovňa si vypočuje aj správu o stave vysielania v SR a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu, návrh strategických zámerov v činnosti Sociálnej poisťovne na roky 2011 až 2016 či správu o stave ochrany osobných údajov.

Na rad prídu aj dva návrhy na vydanie ústavných zákonov od Obyčajných ľudí. Jeden má znížiť počet poslancov zo 150 na 79, druhý ruší trestnoprávnu imunitu poslancov. Na presadenie týchto zmien je potrebná ústavná väčšina, teda 90 hlasov, čo by si vyžadovalo spoluprácu koalície a opozície.

Zákonodarný zbor sa už skôr dohodol, že dnešný skrátený rokovací deň bude bez hlasovania. O všetkých prerokovaných bodoch sa tak rozhodne až v utorok 24. mája.

map gl

........................................................................................................................................
 

STANOVISKO: Najvyššieho kontrolného úradu SR k vyjadreniam Andreja Danka
 

Dátum: 04.05.2011 13:48 Autor: SEBO Priorita: 4 Kategória: Politické udalosti - pol

Bratislava 4. mája (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky sa ostro ohrádza voči vyjadreniam Andreja Danka, podpredsedu Slovenskej národnej strany, týkajúcich sa údajného venovania lístkov - vstupeniek na Majstrovstvá sveta v hokeji verejným funkcionárom a úradníkom. Pán podpredseda na tlačovej konferencii dňa 02.05.2011 uviedol: „...neviem, ako k tomu príde niekto, kto si vystojí rad, keď iný zo stavebného úradu alebo NKÚ SR dostane lístok zadarmo...," pričom v tejto súvislosti spochybňuje aj objektívnosť kontroly NKÚ SR.

Najvyšší kontrolný úrad SR považuje tieto vyjadrenia za nepravdivé, nekorektné, neoverené a urážajúce ústavných činiteľov i kontrolórov Najvyššieho kontrolného úradu SR. NKÚ SR nepatrí medzi inštitúcie, ktorých zamestnanci by prijímali dary v súvislosti s plnením ich úloh a je si istý, že žiadny zástupca NKÚ SR neprijal vstupenky na Majstrovstvá sveta v hokeji, tobôž nie ako úplatok za „prospešné" vykonanie kontroly. Nie je nám známe, odkiaľ získal pán Danko tieto informácie, čím sú podložené a čo ho teda oprávnilo ich zverejniť a naštrbiť tak dôveru a objektivitu Najvyššieho kontrolného úradu SR. Dosiaľ neexistovala informácia, žeby NKÚ SR vykonával svoje kontroly zaujato, neobjektívne a nepoctivo. Veľmi nás preto mrzí, že pán Danko svojím vyjadrením takúto domnienku vytvoril.

Lenka Nosáľová, riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ SR

.........................................................................................................................................
 

OZNÁMENIE: Kondolencia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR
 

Dátum: 23.03.2011 18:05 Autor: TABA Priorita: 4 Kategória: Politické udalosti - pol

Bratislava 23. marca (TASR) - Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Ján Jasovský bol dnes, t. j. v stredu 23. marca prijatý a privítaný mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Japonska v SR, ktorému osobne kondoloval. Zápisom do kondolenčnej knihy vystavenej na Veľvyslanectve Japonska vyjadril úprimnú sústrasť všetkým obyvateľom a príbuzným obetí nedávneho zemetrasenia v oblasti Tóhoku v Japonsku.
Informáciu TASR poskytla riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou Lenka Nosáľová.

....................................................................................................................................
 

OZNÁMENIE: Aktivity NKÚ SR - zhodnotenie roka 2010 a vízie v roku 2011
 

Dátum: 21.03.2011 15:41 Autor: TABA Priorita: 4 Kategória: Politické udalosti - pol

Bratislava 21. marca (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky si v roku 2010 výrazne uvedomoval nutnosť modernizácie činnosti orgánov verejnej správy a potrebu riešiť dôsledky svetovej finančnej a hospodárskej krízy. Preto rok 2009 ako tzv. rok kontroly eurofondov vystriedal na NKÚ SR rok kvality.

Hlavným cieľom NKÚ SR v uplynulom roku sa teda stalo zvyšovanie kvality – kvality kontroly, kvality vybavenia jeho zamestnancov, či už materiálneho alebo odborného, kvality informačných systémov ako v súčasnosti neodmysliteľnej súčasti práce kontrolórov, a tým aj kvality života na úrade ako takého.

Jedným z predpokladov, ako bolo možné tieto ciele dosiahnuť či priblížiť sa k nim, bolo skvalitnenie a zefektívnenie kontrolnej činnosti tak, aby slovenský Najvyšší kontrolný úrad dosahoval úroveň vyspelých európskych najvyšších kontrolných inštitúcií. To sa mu darí aj prostredníctvom aplikovania medzinárodných kontrolných štandardov a ich uplatňovaním v kontrolnej činnosti. V rámci projektu „Poskytnutie technickej asistencie NKÚ SR pri uplatňovaní Európskych vykonávacích smerníc pre kontrolné štandardy INTOSAI (medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií)" aktualizoval úrad svoje interné normy upravujúce metodiku plánovania, prípravy, výkonu a realizácie výsledkov kontrolnej činnosti tak, aby boli v súlade s príslušnými medzinárodnými smernicami a normami.

Kvalitu kontroly ako svojej hlavnej - nosnej činnosti zabezpečuje NKÚ SR aj zavedením systému hodnotenia kvality výsledných materiálov z kontrolnej činnosti. Spočíva v pravidelnom hodnotení výsledných materiálov spolu so súvisiacou dokumentáciou z kontrolných akcií vykonaných NKÚ SR. Týmto spôsobom môže úrad svoju prácu ohodnotiť sám, ale aj prostredníctvom tretích strán. Pravidelná kontrola zaručuje neustále skvalitňovanie a zlepšovanie výsledkov kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR, ktoré majú nielen upozorňovať na nedostatky, ale aj napomáhať predchádzaniu ich vzniku. Najvyšší kontrolný úrad SR si však uvedomuje aj to, že len vzdelaný, kvalifikovaný a odborne zdatný kontrolór je dobrý kontrolór. Preto venuje významnú pozornosť neustálemu prehlbovaniu odbornej kvalifikácie a profesionálnej spôsobilosti svojich zamestnancov. K tomu mu napomáha realizácia projektu „Moderný a flexibilný úrad – budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR", ktorý je implementovaný v prostredí NKÚ SR už druhý rok. Zahŕňa v sebe školenia, kurzy a semináre zamerané na rozvoj odbornej spôsobilosti zamestnancov, ale aj tzv. mäkkých zručností. Jeho súčasťou sú samozrejme aj e-learningové kurzy, výučba cudzích jazykov a počíta sa aj s realizáciou odborných stáži v partnerských inštitúciách Európskej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií. Znamená to, že kontrolóri NKÚ SR sú permanentne vzdelávaní (čomu je prispôsobený aj plán kontrolnej činnosti NKÚ SR) tak, aby rástla najmä ich odborná úroveň. Ale nielen to. Úrad prikladá význam aj samotnému prejavu, správaniu a celkovému dojmu svojich zamestnancov, preto sú kontrolóri školení aj v týchto oblastiach. Je v záujme úradu, aby ho jeho zamestnanci reprezentovali tak, aby prostredníctvom ich autority rástla autorita celého NKÚ SR.

Informačné technológie sú rovnako neodmysliteľnou súčasťou kvalitnej kontrolnej činnosti. Preto bola ešte v roku 2009 podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Riadiacim orgánom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) a NKÚ SR, ktorej predmetom je realizácia aktivít Národného projektu: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR. Cieľom tohto projektu je podporovať prácu kontrolórov spoľahlivým pripojením k dostupným poznatkom o kontrolovateľných subjektoch, či vytvoriť interakciu s kontrolnými systémami a kontrolórmi týchto subjektov, umožní tvoriť databázy kontrolných akcií, kontrolných zistení, odporúčaní i správ z kontrol. Obsahuje niekoľko modulov, na ktorých vývoji sa v uplynulom roku intenzívne pracovalo. Kontrolórsky informačný systém zabezpečí elektronizáciu procesov úradu, čím zníži papierovú a administratívnu záťaž a v konečnom dôsledku tak zefektívni prácu na všetkých úrovniach riadenia.

Úspešné napredovanie však nespočíva len vo vykonávaní množstva práce a zavádzaní inovatívnych postupov. Na preverenie ich fungovania je potrebná kontrola a určité hodnotenie ako spätná väzba z externého prostredia. Tá dokáže odhaliť, či použité prostriedky sú vybraté vhodne a plnia zamýšľaný účel. Preto sa vedenie úradu rozhodlo požiadať o nezávislé medzinárodné posúdenie vybraných oblastí činnosti NKÚ SR (tzv. Peer Review). Jeho cieľom je posúdiť súlad aktualizovanej Koncepcie rozvoja úradu s poslaním modernej najvyššej kontrolnej inštitúcie. Posúdenie je zamerané na kontrolnú činnosť, kvalitu kontroly, rozvoj ľudských zdrojov a vzťahy s verejnosťou. Hodnotiteľmi sú zástupcovia najvyšších kontrolných orgánov Spojeného kráľovstva, Slovinska, Estónska a Poľska. Ich úlohou je prostredníctvom vzájomných konzultácií, predkladania materiálov a vysvetľovania postupov zhodnotiť správnosť realizácie vnútorných postupov NKÚ SR. Nezávislé posúdenie z externého prostredia takto poskytne obraz o celkovom fungovaní kontrolnej inštitúcie na Slovensku a umožní získať odporúčania na jeho zdokonalenie, čo je aj konečným zámerom Najvyššieho kontrolného úradu SR. O výsledkoch Peer Review bude úrad informovať po jeho ukončení, ktoré je plánované v tomto roku.

Nielen týmto spôsobom NKÚ SR rozvíja medzinárodné kontakty a spoluprácu s ostatnými najvyššími kontrolnými inštitúciami. V súčasnosti má zastúpenie v 7 výboroch a pracovných skupinách medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií a v 3 pracovných skupinách medzinárodnej organizácie NKI na európskej úrovni. Okrem toho sa zamestnanci úradu podieľajú aj na činnosti 7 pracovných skupín Kontaktného výboru vedúcich predstaviteľov NKI členských štátov EÚ a Európskeho dvora. Prostredníctvom svojich kvalifikovaných zástupcov v týchto skupinách (v niektorých prípadoch v pozícii pozorovateľov) si úrad vymieňa skúsenosti a poznatky s partnerskými inštitúciami, získava informácie a v konečnom dôsledku tak ovplyvňuje rozhodovanie a napredovanie kontrolných orgánov na medzinárodnej úrovni.

NKÚ SR dosiahol úroveň, kedy skúsenosti nielen získava, ale má potenciál i odovzdávať, a to aj formou medzinárodnej prednáškovej a školiacej činnosti napr. v oblasti kontroly eurofondov. Ďalším spôsobom, ako NKÚ SR zefektívňuje, ale i kontroluje svoje procesy s cieľom skvalitňovať ich, je implementácia moderného manažérskeho nástroja – modelu CAF. Aplikácia tohto systému si vyžaduje vysokú kvalitu a profesionálnu úroveň fungovania hodnotenej inštitúcie a NKÚ SR sa stalo prvou a zatiaľ jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá ho implementuje podľa novej metodiky. Model CAF je medzinárodne uznávaný nástroj na samohodnotenie, špecificky určený pre organizácie verejnej správy, tiež známy ako Spoločný systém hodnotenia kvality. Práce na jeho implementácii sa začali v priebehu I. štvrťroka 2010, kedy úrad samohodnotením identifikoval svoje silné stránky, ale aj oblasti, v ktorých je potrebné zdokonaľovanie. Na základe toho si NKÚ SR stanovil priority pre dosiahnutie pozitívnych zmien, pripravil Akčný plán pre zlepšovanie činností a v súčasnosti prehodnocuje a inovuje oblasti, pre ktoré je to na účely úspešného využívania manažérskeho nástroja kvality potrebné. Prostredníctvom tohto modelu a jeho prísne stanovených kritérií mohol úrad odhaliť slabé miesta a začal intenzívne pracovať na ich eliminovaní.

Najvyšší kontrolný úrad SR však aj napriek prebiehajúcemu procesu zlepšovania a sústavným prácam na rozvoji svojej činnosti nezabúda na svoju nosnú funkciu, ktorou je kontrola. V rámci nej vykonal v uplynulom roku 78 kontrolných akcií. I napriek vykonaným opatreniam na elimináciu dopadov hospodárskej krízy na rozpočet úradu, počet kontrol oproti roku 2009 neklesol. Vo svojej kontrolnej činnosti sa NKÚ SR zaoberal nielen kontrolou eurofondov, ale aj celospoločenskými témami, či tematikou svetovej finančnej a hospodárskej krízy a jej dôsledkov. Vykonal aj niekoľko významných medzinárodných kontrolných akcií v spolupráci s ďalšími najvyššími kontrolnými inštitúciami. Napríklad v spolupráci s Poľskom a Litvou bola realizovaná medzinárodná koordinovaná kontrola epizootickej bezpečnosti Schengenského priestoru alebo medzinárodná kontrola zameraná na realizáciu operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľskej a Slovenskej republiky. Kontrola nástrojov zameraných na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore bola súčasťou rozsiahlej medzinárodnej kontroly štrnástich kontrolných inštitúcií rôznych krajín.

NKÚ SR však nie je celok uzavretý do seba, v rámci ktorého sa nepripúšťa externé pôsobenie. Svojou prácou sa snaží priblížiť a otvoriť nielen kontrolovaným subjektom, ale aj verejnosti, či inštitúciám, ktoré jeho prácu môžu úspešné využívať na svoje prosperovanie. Jeho cieľom je nielen kontrolovať, ale i preventívne pôsobiť a podávať pomocnú ruku. Kontrolóri NKÚ SR pri ukončení kontrol poskytujú subjektom odporúčania na zlepšovanie ich činnosti a predchádzanie vzniku nových nedostatkov. So svojimi skúsenosťami sa delia so zástupcami štátnej správy a samosprávy vo forme odborných prednášok, či príspevkov v tlači. Svoje poznatky v oblasti samosprávy zhrnul úrad do publikácie, ktorú vydal v uplynulom roku. Brožúrka s názvom „Kontrolná činnosť NKÚ SR v územnej samospráve v období rokov 2006 – 2009" obsahuje skúsenosti NKÚ SR z kontrol v tejto oblasti. Dôkazom vysokej úrovne profesionality a otvorenosti úradu a jeho kontrolórov je napr. ocenenie zo strany Združenia miest a obcí Slovenska. Na pracovnom rokovaní jeho rady bola NKÚ SR udelená pamätná plaketa za dlhoročnú spoluprácu pri rozvíjaní územnej samosprávy.

Informáciu TASR poskytli z odboru komunikácie s verejnosťou NKÚ SR.

................................................................................................................................................................
 

Národný projekt: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR

Dňa 25.11.2009 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Riadiacim orgánom Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS) Úradom vlády SR v zastúpení Sprostredkovateľským orgánom pre OPIS Ministerstvom financií SR a Najvyšším kontrolným úradom SR (NKÚ SR), ktorej predmetom je realizácia aktivít Národného projektu: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR (NP KIS NKÚ SR) Celková výška nenávratného finančného príspevku podľa vyhlásenej výzvy je 3,52 mil. EUR. Projekt sa začal realizovať dňa 03.12.2009 podpisom zmluvy o poskytnutí poradenských služieb vo verejnom obstarávaní pre zabezpečenie implementácie projektu medzi poskytovateľom a NKÚ SR a ukončenie realizácie aktivít projektu ja naplánované na koniec roka 2011.

Projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), Prioritná os - Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni.

Cieľom projektu je implementácia elektronických služieb NKÚ SR prostredníctvom zavedenia nového informačného systému na podporu procesov NKÚ SR.

Realizácia tohto projektu svojim účelom naplní rozsah integrácie do prostredia informačných systémov verejnej správy (ISVS) a bude pozitívne prispievať k cieľom Stratégie informatizácie spoločnosti.

Prínos projektu k horizontálnym prioritám bude nasledovný:

1. Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

NP KIS NKÚ SR bude prispievať k jednému zo základných cieľov tejto horizontálnej priority, ktorým je efektívna elektronizácia verejnej správy. Po implementácii NP KIS NKÚ SR a zavedení 18 elektronických služieb NKÚ SR dostupných online sa zvýši efektivita výkonu dotknutých subjektov verejnej správy a dosiahne sa úspora času, resp. zvýšenie komfortu na strane používateľa týchto služieb, čo bude nezanedbateľným prínosom k uvedenej horizontálnej priorite. Zároveň sa vďaka realizácii projektu zvýši informačná gramotnosť kľúčových užívateľov Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR.

2. Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

Implementáciou NP KIS NKÚ SR a zavedením 18 elektronických služieb NKÚ SR dostupných online budú naplnené ciele Stratégie TUR v zmysle ochrany životného prostredia. Znížením administratívnej záťaže prostredníctvom nahradenia papierovej formy elektronickou projekt prispeje k šetreniu prírodných zdrojov a k energetickým úsporám pri výrobe papiera. Hlavným prínosom je umožnenie komunikácie používateľov služieb elektronickou formou, čo bude mať pozitívny dopad nielen v podobe redukcie papierovej komunikácie, ale aj úspory času.

3. Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

Prístup k využívaniu elektronických služieb NKÚ SR bude umožnený všetkým občanom, bez rozdielu etnickej a regionálnej príslušnosti, t.j. aj občanom patriacim k marginalizovaným rómskym komunitám.

4. Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

Prístup k využívaniu zavedených elektronických služieb NKÚ SR G2P, G2C bude umožnený všetkým občanom, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, vek, zdravotné postihnutie alebo inú sexuálnu orientáciu.

Medzi hlavné prínosy projektu patrí najmä:
- efektivita uskutočňovaných činností,
- rozsah elektronizácie dokumentov a zníženie papierovej záťaže,
- zdieľanie informácií a dokumentov,
- možnosti vzdialenej spolupráce,
- zníženie administratívnej záťaže na všetkých stupňoch riadenia,
- rozsah a forma reportingu v rámci nastavenej organizačnej a procesnej štruktúry,
- možnosť analýzy a merania výkonnosti procesov,
- rozsah a kvalita kontroly,
- bezpečnosť informácií,
- spracovanie dokumentov dôveryhodným spôsobom,
- elektronická správa registratúry a archívov integrovaná s kontrolórskymi procesmi,
- implementácia metodiky kontroly podľa medzinárodných noriem a štandardov kontrolných postupov a dobrej praxe využívaných v organizáciách INTOSAI a EUROSAI,
- skvalitnenie procesu hospodárneho, efektívneho a účinného nakladania s verejnými prostriedkami na základe všeobecne uznávaných štandardov akceptovaných v EÚ,
- sprístupnenie elektronických služieb NKÚ SR pre občanov, podnikateľov a pre verejnú správu (G2C, G2B, G2G),
- zavedenie registra kontrolovateľných subjektov.

V súčasnosti na základe vykonanej detailnej analýzy požiadaviek a návrhu riešenia na Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR prebieha implementácia modulu pre správu dokumentov do produkčného prostredia a realizuje sa vývoj modulov Kontrolórsky systém a Systém riadenia prípadov a znalostí.

Zdielať: