Tlačové správy 2023

Programový rozpočet nie je využívaný na projektovanie strategického a udržateľného smerovania SR

Bratislava 3. februára 2023 – Napriek dlhoročnej deklarovanej snahe o uplatňovanie pravidiel programového rozpočtovania vo verejnej správe, táto strategická forma vytvárania...

Slovensko si neplní vlastné záväzky, ktoré súvisia so zmenou klímy a udržateľnou budúcnosťou

Bratislava 27. januára 2023 – Udržateľný rozvoj na Slovensku zaostáva a riziká, ktoré Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) odhalil ešte v roku 2018, nielenže stále pretrvávajú, ale...

Závažné zistenia o zlyhaniach v zdravotníctve posiela NKÚ najvyšším ústavným činiteľom

Bratislava  20. januára 2023 – Zdravotníctvo je oblasť, na ktorú sa Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) zameriava pri svojej kontrolnej a analytickej činnosti. Opakovane upozorňuje...

NKÚ zásadne mení plánovanie kontrol, preverí krízové riadenie štátu aj stav vysokoškolských internátov

Bratislava 5. januára 2023 – Flexibilné plánovanie kontrol ovplyvní nadchádzajúci kontrolórsky rok. Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) po prvý raz pristúpil k novému procesu plánovania, ktorý...

Vzdelaní zamestnanci sú základom profesionálneho výkonu nezávislej kontroly

Bratislava 13. januára 2023 – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR bude užšie spolupracovať s akademickou obcou. Na to, aby výsledky auditov NKÚ garantovali vysoko odborne spôsobilí kontrolóri,...