Tlačové správy 2022

Tempo rozvoja cyklotrás zaostáva – chýbajú dáta, projekty a aj ľudia

Bratislava 19. august 2022 – Podiel cyklodopravy na celkovej preprave na Slovensku je takmer zanedbateľný, tvorí odhadom iba päť percent. Napĺňať sa nedarí ani cyklostratégiu, keďže chýbajú dáta...

Posudzovanie liekov je opäť netransparentné, analytici NKÚ navrhujú zmenu vyhlášky

Bratislava 17. august 2022 – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR prestalo zverejňovať mená hodnotiteľov na odborných stanoviskách pri posudzovaní liekov. Proces, pri ktorom sa rozhoduje...

O závažných zisteniach kontrolórov informoval ich predseda troch najvyšších ústavných činiteľov

Bratislava 12. august 2022 – Nezrovnalosti pri čerpaní eurofondov, nenaplnené ciele programu na zjednotenie výberu daní, poistného a cla či problematika neefektívneho financovania vedy...

Slovensko môže prísť pre nezrovnalosti o milióny z európskej finančnej pomoci

Bratislava 29. júla 2022 – Nedostatočné čerpanie fondov Európskej únie nie je jediným vážnym problémom Slovenska. Štát sa borí aj s množstvom nezrovnalostí. Z predošlého programového...

Mimoriadne situácie môžeme úspešne zvládnuť len vďaka jasne nastaveným postupom

Bratislava 22. júl 2022 – Viac ako dva roky trvajúca pandémia spôsobená ochorením COVID-19 odhalila viaceré riziká vo fungovaní krízových inštitúcií štátu. Ako pozitívny príklad na Slovensku...

Občania dôverujú kontrolnému úradu, anonymných podnetov je menej ako desať percent

Bratislava 15. júla 2022 – Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) registruje za prvý polrok už takmer 400 podnetov od občanov, pričom s prichádzajúcimi komunálnymi voľbami sa dá očakávať ich...

Kontrolné úrady musia byť silným hlasom pri hodnotení zelených politík a ich cieľov

Ukulhas, Maldivy  6. júla 2022 – Národné kontrolné inštitúcie sa musia stať nositeľmi agendy súvisiacej s klimatickými zmenami. Pri podpore zelenej agendy a kontrole napĺňania jej...

Slovenská ekonomika rástla pomaly, potrápi nás dočerpanie aj naštartovanie nových eurofondov

Bratislava 1. júla 2022 – Hospodárenie Slovenska sa po prepade z roku 2020 spôsobenom pandémiou COVID-19 čiastočne zotavilo. Hrubý domáci produkt v roku 2021 vzrástol o 3 %....

Štát zanedbal finančné riadenie vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky

Bratislava  24. júna 2022 –  Zložité procesy súvisiace s vyraďovaním jadrových zariadení z prevádzky budú na Slovensku trvať desaťročia a štát na ne zatiaľ nie je dostatočne...

NRSR: Plénum vzalo na vedomie správu o výsledkoch kontrol NKÚ za rok 2021

Bratislava 15. júna 2022 (TASR) – Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v minulom roku ukončil 40 akcií s takmer 800 zisteniami v približne 120 kontrolovaných subjektoch. Audity sa okrem iného...