Dotazník: Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce

Vážený/á respondent/ka,

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2013, vykonáva kontrolu efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na zabezpečenie dennej formy vysokoškolského vzdelania vo vybraných verejných vysokých školách. Súčasťou uvedenej kontroly je vyhodnotenie uplatňovania sa absolventov vysokých škôl v praxi a ich osobnej skúsenosti pri svojom uplatňovaní sa.

Vaše hodnotenie, podnety a návrhy budú  veľmi cennou spätnou väzbou. Týmto si Vás dovoľujeme láskavo požiadať o poskytnutie informácií o Vašich skúsenostiach. Vami vyplnený dotazník predpokladáme, že poukáže na problémy absolventov s uplatňovaním sa a pomôže aj pri navrhovaní opatrení na zlepšenie kvality vzdelávania a tým aj na lepšie uplatňovanie absolventov v praxi.

Pri každej otázke, prosím, označte odpoveď, ktorá najlepšie vystihuje situáciu, v prípade nutnosti vyplnenia textu prosíme o stručný a výstižný text.

Dotazník je anonymný.

Vopred Vám srdečne ďakujeme za Váš čas venovaný vyplneniu dotazníka.

Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce

Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce

2. Uveďte študijný odbor, ktorý ste absolvovali