NKÚ v médiách

Video: Rozhovor s Ľ. Andrassym o kontrole plastového odpadu

Úlohou zodpovedných ministerstiev je podnikať kroky, ktoré budú predchádzať vzniku odpadu, avšak slovenská realita v množstve plastového odpadu sa z roka na rok zhoršuje. „Kým v roku 2017 vyprodukovala naša spoločnosť viac ako 165 tisíc ton plastového odpadu, o dva roky neskôr to už bolo 250 tisíc ton. Celkové množstvo komunálneho odpadu narástlo za posledné desaťročie o štvrtinu, čo Slovensko radí v európskej štatistike na posledné miesto“, približuje podpredseda kontrolného úradu Ľubomír Andrassy.

Pozrite si rozhovor v RTVS 6. 4. 2021:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/266642#2467