NKÚ v médiách

Video: O cezhraničnom prevoze odpadov v RTVS

Kontrolóri NKÚ zistili, že slovenské orgány nemajú dostatočne presné a spoľahlivé informácie o prevoze odpadu cez naše územie, povoľovanie je len byrokratické a chýba účinná kontrola skutočného stavu. O výsledkoch spoločnej medzinárodnej kontroly s Poľskom a Ukrajinou hovoril v Ranných správach RTVS podpredseda úradu  Ľ. Andrassy.

Pozrite si video od 14. minúty:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/282412#844 

Náhľad záznamu z RTVS.sk