NKÚ v médiách

Video: Boj proti chudobe v RTVS

Podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy v RTVS na Jednotke diskutoval o výsledkoch medzinárodnej kontroly na tému boja proti chudobe.

Z výsledkov medzinárodného porovnania boja proti chudobe vyplynulo, že Slovensku sa darí, počet chudobných sa znižuje a plníme si záväzky voči EÚ. Stratégie sú nastavené správne a ich plnenie prináša výsledky. V práci s rómskou komunitou boli úspešné projekty napr. v oblasti zlepšenia zdravotnej starostlivosti či zmapovania rómskych komunít.

Najviac ohrození chudobou sú nielen príslušníci marginalizovaných komunít, ale celkovo mladí ľudia, rodiny s viacerými deťmi alebo jedným rodičom a tiež seniori. Podpredseda úradu zdôraznil, že kľúčovým prvkom v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je zamestnanosť.

Pozrite si záznam relácie Ranné správy z 28. septembra 2021 po 12-tej minúte: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/289419#737