NKÚ v médiách

Aké riziká vidí NKÚ vo vývoji štátneho rozpočtu - RTVS

Riziká, ktoré vidí NKÚ v aktuálnom vývoji štátneho rozpočtu pomenoval v Správach a komentároch RTVS podpredseda Ľ. Andrassy. Kontrolóri považujú za pozitívum, že štát pomáha firmám, živnostníkom aj občanom prekonať ťažké obdobie spôsobené pandémiou. Upozornili však na netransparentné rozpočtovanie cez kapitolu všeobecnej pokladničnej správy, ktorá má slúžiť ako núdzová rezerva, avšak v súčasnosti sa cez ňu financujú aj investičné projekty ministerstva zdravotníctva či dopravy. NKÚ tiež upozorňuje na potrebu navýšenia rozpočtu pre Sociálnu poisťovňu o takmer 1 miliardu eur, aby mohla vyplácať sociálne dávky a dôchodky.

Celý rozhovor si pozrite v zázname RTVS z 18. 5. 2021

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/272486#682

Ľ. Andrassy v RTVS, 18.5.2021