NKÚ v médiách

Poľsko – TVP3: Správa NIK o kontrole zásielok nebezpečného odpadu

Poľská televízia – regionálna pobočka v Rzeszówe odvysielala 30. júla 2021 v rámci správ informáciu týkajúcu sa stretnutia predsedov troch NKI. 

Vedúci najvyšších kontrolných inštitúcií Poľska, Slovenska a Ukrajiny podpísali správu z kontroly cezhraničnej prepravy odpadu v Rzeszowe. Výsledky auditu hovoria, že žiadna z týchto krajín dostatočne neplní svoje povinnosti. Výsledkom sú preto odporúčania, aby sa zabránilo riziku, že sa Poľsko, Slovensko a Ukrajina stanú odpadkovým košom pre Európu“, uviedla televízia.

Video si pozriete tu:

https://rzeszow.tvp.pl/55129626/raport-nik-o-kontroli-transportow-niebezpiecznych-odpadow