NKÚ v médiách

Najväčšiu dôveru u Slovákov má Najvyšší kontrolný úrad

Ďakujeme za dôveru, ktorú nám preukazujete. Aj výsledky tohto prieskumu potvrdzujú správnosť nášho profesionálneho, otvoreného a transparentného prístupu. Je to pre nás záväzok pokračovať v našej práci ďalej.

Viac sa dozviete v článku tu: 

https://www.webnoviny.sk/najvacsiu-doveru-u-slovakov-ma-najvyssi-kontrolny-urad-ale-najviac-poznaju-iny/

Spomedzi štátnych kontrolno-regulačných inštitúcií ľudia najviac dôverujú Najvyššiemu kontrolnému úradu. Vyplýva to z prieskumu agentúry MVK, v ktorom spracovala reprezentatívny prieskum verejnej mienky, v ktorom mapovala názory dospelej populácie SR na vybrané štátne kontrolno-regulačné inštitúcie.