NKÚ v médiách

Ako hospodári moja obec? S novou aplikáciou od štátnych kontrolórov to zistíte jedným klikom - Trend

Zdroj: eTrend
Autor: Zoltán Racz

https://www.trend.sk/ekonomika/ako-hospodari-moja-obec-novou-aplikaciou-statnych-kontrolorov-to-zistite-jednym-klikom

náhľad článku - trend.sk

Aplikácia Najvyššieho kontrolného úradu ponúka na jednom mieste informácie o kontrolách v obci, jej zadlžení alebo čerpaní eurofondov

Zatiaľ pilotnú verziu interaktívnej mapy, na ktorej je možné zobraziť si prehľad hospodárenia akejkoľvek obce a samosprávy na Slovensku, spustil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Nápad vznikol a realizoval sa na prvom medzinárodnom hackathone európskych kontrolných inštitúcii, ktorý sa uskutočnil ešte v marci v Prahe.

Úspech na hackathone a využitie v praxi

Podľa Ľubomíra Andrassyho, generálneho riaditeľa kancelárie predsedu NKÚ, sa v rebríčku spomedzi päťdesiatich zúčastnených tímov kontrolných inštitúcii umiestnil medzi prvými piatimi. „Nebolo presne zadefinované, kto je prvý či piaty, pretože mnohé aplikácie neboli využiteľné v praxi. My túto aplikáciu využívame na analýzu rizík, aby sme vedeli, či má zmysel ísť kontrolovať vytipovanú obec, kde vidíme riziká z hľadiska využívania verejných zdrojov,“ hovorí Ľ Andrassy.

Tým, že je aplikácia prístupná aj verejnosti a nevyužívajú ju len kontrolóri na interné účely, do kontroly obcí a jej predstaviteľov sa môžu ľahšie zapojiť aj občania. „Našim cieľom je vtiahnuť občana do správy vecí verejných. Tak, aby mal o svojej obci prehľad. Aby nemusel hľadať informácie na desiatich miestach, ale aby našiel informácie, ktoré mu vytvoria obraz o hospodárení obce, mesta alebo mestskej časti, na jednom mieste,“ vysvetľuje predseda NKÚ Karol Mitrík.

Aplikácia na stránke http://mumap.nkusr.sk/ poskytuje prehľad o:

  •  počte obyvateľov obce (zdroj: Štatistický úrad SR)
  •  hospodárení obce (zdroj: Datacentrum, Register účtovných závierok)
  •  čerpaní eurofondov za programové obdobie 2014 – 2020 (zdroj: ITMS)
  •  počte základných škôl (zdroj: MŠVVaŠ SR)
  •  kontrolách NKÚ SR vykonaných v mestách a obciach (zdroj: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR)

Informácie ktoré aktuálne nájdete na interaktívnej mape, možno rozdeliť do troch základných častí:

1. Charakteristika miest a obcí
Interaktívna mapa s priblížením až na úroveň jednej obce. Umožňuje výber obce vo vyhľadávači. Po kliknutí na obec sa zobrazí jej základná charakteristika a linky na súvisiace stránky vrátane vykonaných kontrol NKÚ. Nájdete tam aj informáciu o dlhu obce na ovyvateľa.

2. Kontrolné zistenia NKÚ SR
Interaktívna mapa s možnosťou vyhľadávania kontrolných zistení NKÚ SR od roku 2012 v jednotlivých mestách a obciach Slovenska. Po vyfiltrovaní podľa mesta či obce, roku, typu kontroly alebo sumy zistenia umožňuje zobraziť konkrétne znenia kontrolných zistení NKÚ.

3. Fondy EÚ v obciach SR
Interaktívna mapa čerpania eurofondov za programové obdobie 2014 – 2020, stav k 4. 3. 2020, v prípade, ak je prijímateľom obec. Prostredníctvom posuvníkov pri ukazovateľoch umožňuje filtráciu obcí s vybranou úrovňou zazmluvnených, poskytnutých alebo čerpaných prostriedkov na jedného obyvateľa.

Údaje budú pribúdať

Predseda NKÚ prízvukuje, že súčasné množstvo údajov v aplikácii nie je konečné. „Chceme tam postupne pridávať ďalšie údaje, koľko peňazí v obci ide na sociálnu oblasť, napríklad na domovy dôchodcov, alebo na opatrovateľské agentúry. Občania si potom budú môcť porovnať svoju obec s vedľajšími a do istej miery aj vyvíjať tlak, aby sa v tej danej oblasti zlepšila,“ hovorí K. Mitrík, ktorý predpokladá, že aplikácia sa dočká aktualizácie ešte do konca tohto roka.

Vytvorenie interaktívnej mapy si podľa úradu nevyžadovalo externé finančné náklady. Na vizualizáciu údajov vznikajúcej databázy bol použitý voľne dostupný softvér. Na jeho používanie boli pracovníci NKÚ vyškolení v rámci eurofondového projektu na budovanie a rozvoj odborných personálnych kapacít národnej autority pre oblasť externej kontroly.