Expozitúra NKÚ SR Prešov

Expozitúra NKÚ SR Prešov

Námestie mieru 3
081 92 Prešov
Tel.:  +421 51 708 24 40
         +421 51 708 24 41
Fax: +421 51 771 10 07
E-mail: info@nku.gov.sk

Riaditeľka: Ing. Mária Pažická
Kontrolná pôsobnosť: Prešovský kraj
Počet zamestnancov: 21

Počet kontrolných akcií:

  • rok 2008: 19
  • rok 2009: 20
  • rok 2010: 19
  • rok 2011: 16